Hotellets vaskeri ble legendarisk pub

Artikkelen er over 3 år gammel

Det begynte som utpakkingsrom og vaskeri i det ekspanderende Hotel Lofoten for 102 år siden.

DEL

For fiskere langs kysten og byens befolkning kan det føles som om «Puben» har eksistert fra tidenes morgen. Men helt slik er det ikke. Før puben ble etablert var lokalene først i bruk som utpakkingsrom. Kjelleretasjen huset også vinlager, fyrrom, vaskeri og strykerom for Hotel Lofoten. Allerede i 1916 leide P.J. Rødsand lokalet og drev butikk her i 20 år. Det var først sent på 1960-tallet det ble etablert pub i lokalene. Under krigen tok Gestapo over lokalene og hadde tortur- og avhørsrom i kjelleren hos Hansine Valeur.

Lofoten Hotel etablert i Kaarbøs skipsekspedisjon

Lofoten Hotel etablert i Kaarbøs skipsekspedisjon

Hotel Lofoten startet virksomheten i 1893 i 3. og 4. etasje i Kaarbøes ekspedisjon på kaia. Etter få år var etterspørselen på værelser større enn tilbudet. Da Hansine Brun fra Bodø overtok Hotel Lofoten i 1906 leide hun rom i nabobygget rett over gata, hvor funksjonærer og mannskap i lokalrutetrafikken bodde. Fru Brun giftet seg med overrettssakfører C.H. Valeur i 1910, og kjøpte samme år funksjonærboligen rett over gaten og flyttet driften av hotellet inn i det nye bygget.

Nybygg: Annekset (tv) i mur ble bygd i 1914 og Rødsand flyttet inn i 1916.

Nybygg: Annekset (tv) i mur ble bygd i 1914 og Rødsand flyttet inn i 1916.

Hotellet utvider

Fire år senere sto en nybygd murbygning i fem etasjer klar til å ta imot et stadig økende antall gjester. Familien Valeur etablerte seg med leilighet i 2. etasje, og øverst på loftet i femte etasje var tørkerom og hybler for stuepikene, mens det i de øvrige etasjene var det værelser for utleie.

Da leietaker P.J. Rødsand flyttet ut i 1936, ble lokalene igjen utpakkingsrom. Rødsand hadde også leid lokaler i nabobygget som var eid av Størmer. Størmergården brant 1. søndag i advent 1936. Etter brannen samlet Rødsand sin virksomhet i leide lokaler i Vestfjordgata.

Igjen var hele kjelleretasjen langs Richard Withs gate mot Posthuset/Telegrafen både i hotelldelen og annekset fylt med utpakkingsrom.

Under krigen, etter Lofotraidet 4. mars 1941, ble mange gode jøssinger ført ned i kjellerlokalene hvor de ble torturert og avhørt. Etter krigen fikk Valeur de okkuperte lokalene tilbake. I den siste driftsperioden til hotelldirektør Valeur, forsøkte han å utnytte lokalene som serveringssted. Valeur fikk plassert to bowlingmaskiner på fem-seks meter lengde i det som etter hvert ble pub. Det kostet et par kroner å spille på disse.

En kort periode var det også etablert en spansk «bodega», drevet av spanjolen Philipe Eskavilla. Han var gift med ei dame fra Svolvær.

På «Spansk aften», som var navnet på bodegaen, ble det servert vin og øl samt pajela. Og utenfor det lille lokalet med noen få bord, kunne man altså spille bowling.

Hans Fredrik Valeur styrte Hotel Lofoten på kaikanten i Svolvær fram til 1968. Da ble hele hotellet solgt til Karl M. Johansen. Til da hadde det meste av første etasje vært knyttet til hotellets drift. I kjelleretasjen mot bakgården var hotellets kjøkken, i tillegg til nevnte vaskeri og strykerom, samt lager og vinkjeller i annekset. Mot kaien lå resepsjonen. 

– Da jeg overtok var det en form for et serveringssted i kjelleren i annekset. Valeur hadde gjort noen forsøk på drift i lokalene, men det stoppet opp. Det meste av lokalet var okkupert av to bowlingmaskiner, som sto mot veggen ved ytterdøren. Det var mye rask og rot og loaklet var dårlig tilrettelagt som serveringssted. Vi tok til å rydde for å finne ut hva lokalet best kunne nyttes til, sier Karl M. Johansen.

Etablerer pub

Vinteren 1969 hadde Karl M. puben klar til vintersesongen. Han hadde bygd en bardisk,  etablerte båser med sofa og bord i puben. Sitteputene var i vinrød skai.

– Fiskerne hadde lite luksus ombord i båtene. Langt fra slik fiskebåtene er utstyrt i dag. Enkelte helger ble puben for liten i forhold til besøket, derfor etablerte jeg et velferdsrom i det nærmeste utpakkingsrommet i hotellet. Her ble det kjøpt inn aviser, og her kunne fiskerne skrive brev hjem. Det var kun flaskeøl i puben, mens jeg hadde fatøl i restauranten. De som oppholdt seg i «velferdsrommet» fikk også kjøpe flaskeøl, men de måtte selv stå for ro og orden. Og det gikk bra. Ble det bråk av noe slag ville lokalet bli tømt og stengt, og det ville fiskerne unngå, forteller Johansen.

For fiskerne lå puben midt i sentrum. Kort vei til kaiene i byen. Og ikke minst var Telegrafen helt i nærheten. Den lå rett over gaten i andre etasje i Posthuset. Telegrafen var flittig benyttet av fiskerne. Herfra kunne de ringe for å høre nytt på hjemmebane. I tillegg hadde telegrafen en stor oppslagstavle med glassvindu, hvor det daglig ble hengt opp værvarsel og ikke minst fangstene fra de ulike fiskeværene i Lofoten. Når disse viktige nyhetene var presentert, kunne fiskerne diskutere neste dags strategi over et glass øl på puben rett over gaten.

Trappen opp til rommene i etasjene over puben ble etter hvert bare nødutgang og innbygget

Trappen opp til rommene i etasjene over puben ble etter hvert bare nødutgang og innbygget

– Noen søndager var det så mye besøk at vi gikk tom for drikkevarer. En søndag ble det tomt for flaskeøl tidlig. Hva skulle vi gjøre nå? Den rolige og avslappa stemningen endret seg. Tomme ølglass gjorde at fiskerne ble mer høylytt. Stemning nærmet seg amper. Jeg søkte råd hos restaurantsjef Arne Stemland. Han kom ned til puben og vi fant fram en stor balje. Oppi den helte vi ølet fra et fat. Det ble så annonsert at vi hadde øl, men bare til de som hadde glass. Det ble fort kø ved disken. Fiskere uten glass røsket med seg et tomt fra bordene i puben og stilte seg i kø. Vi øste opp i ølglassene og alle var tilfreds. Et par fat med øl gikk ut på den måten. Søndagen etter var det igjen mye gjester i puben, men da hadde vi sikret oss med nok flaskeøl. Men det kom noen. De ville ikke ha flaskeøl. De ville ha øl av øsa. Men nødløsningen ble ikke tatt i bruk flere ganger på puben, så de måtte nøye seg med flaskeøl de neste helgene, sier Karl M. Johansen.

Nyttårsaften 1971 ble annekset herjet av brann. Øverste etasje med tørkeloft og hybler ble helt utbrent. Murbygningen ble renovert og det ble anlagt brannsikring mellom etasjene, og øverste etasje ble fjernet og erstattet med flatt tak etter brannen.

Nordic-hotellene

I 1973 kjøper borgfjerdingen og hotellgründer Erling Utvåg Hotel Lofoten i Svolvær. Hotellet ble da en del av den voksende Nordic-kjeden. To måneder etter kjøpet er hotellet ferdig restaurert og skal åpne i juli. Dagen før åpningsfesten hadde mange av de innbydde gjestene allerede sjekket inn. Bare en liten finish skulle avslutte en omfattende restaurering. Et skilt på ytterveggen skulle fjernes. Sveisegnist antente isolasjonen i ytterveggen og katastrofen var et faktum. Nordic Hotell Lofoten brent ned til grunnen. Etter brannen sto Nordic-kjeden tilbake med kun puben og 15 rom i Havna Hotel.

I mellomtiden hadde Karl M. Johansen kjøpt Montygården, som huset et ærverdig selskapslokale i tredje etasje samt restaurant i andre. Før Nordic startet bygging av nytt hotell (senere kjent som Royal Hotel) i Storøyvalen, kjøpte de Montygården av Johansen og etablerte restaurant Oscar 2. i lokalene. Dermed kunne en del av arbeidsstokken som skulle ha jobbet på det nedbrente Nordic Hotell Lofoten, tilbys jobb i den nye restauranten. Det nye Lofoten Nordic Hotel med 48 rom åpnet først i 1975.

Da det nye hotellet åpnet i Storøyvalen kjøpte Johansen Havna Hotel tilbake fra Utvåg.

– Det var på midten av 80-tallet. Nå var det kommet regler som krevde at man måtte ha hotellfagskole for å kunne drive hotell. Dermed ble det Havna Vertshus. Jeg engasjerte Jorunn Anne Juul som driver av Havna. Båtdriften jeg hadde startet, med turer til Trollfjorden og båtoppdrag for Vågan kommune, Lofotkraft og Fiskeridirektoratet, tok så mye tid at jeg ikke hadde kapasitet å følge opp Havna Vertshus, sier Johansen.

Da Kong Haakon gjestet Svolvær i 1946 var puben ikke etablert

Da Kong Haakon gjestet Svolvær i 1946 var puben ikke etablert

Den blå lanterne

I 1986 starter Jorunn Juul opp med drift av 15 rom på Vertshuset, med pub og ikke minst etablerte hun restauranten «Den blå Lanterne».

– Jeg begynte med tre bord. Etter kort tid fikk vi utvidet med tre til. Det var fullt hele tiden. Alle ville ha vindusbord. Det skjønte jeg ikke. Vinduet var ut mot bakgården og det eneste man så var søppeldunkene, sier Juul.

Den blå lanterne ble en veldig populær liten restaurant, som høstet stor anerkjennelse for velsmakende pepperbiffer og plankestek. Etter ett år med enorm suksess og økende etterspørsel flyttet Jorunn «Den blå lanterne» ned til Vestfjord Hotell ytterst på Dampskipskaia.

Styrhuset får ny innredning: Styrhuset pub fra 17. mai 1988 har stort sett hatt samme utformingen hele tiden. I nedre del av bilde ser man den grove disken i baren, som var hugget til med øks, slik også møblene var. Når du nå besøker den legendariske puben igjen vil du oppleve en ny spennende verden.

Styrhuset får ny innredning: Styrhuset pub fra 17. mai 1988 har stort sett hatt samme utformingen hele tiden. I nedre del av bilde ser man den grove disken i baren, som var hugget til med øks, slik også møblene var. Når du nå besøker den legendariske puben igjen vil du oppleve en ny spennende verden.

– Det har jeg angret på siden. Det gikk veldig bra også for «Den blå lanterne» i de nye lokalene. Men det ble for mye. Alle skulle ha tak i meg. Jeg ble stadig hentet fra kjøkkenet for at folk skulle bestille bord, i stedet for at de gjorde bestillingen hos servitørene. Jeg hadde et fint år på Havna Vertshus. Veldig mange av de reisende som i flere år hadde bodd på Nordic søkte nå til Havna Vertshus. Og puben gikk også veldig bra. Vi opplevde også at flere mindre grupper kom reisende med Hurtigruten nordfra for å innta julebord på «Den blå lanterne». De hadde tre-fire timer til rådighet fra sørgående kom til nordgående gikk. Det var tydeligvis nok tid. Og mange mindre grupper kom også på samme type besøk i puben. Reiste med hurtigruten sørover og dro fornøyd nordover noen timer senere, sier Jorunn Anne Juul.

Styrehuset pub

I 1987 overtok Norton-kjeden Havna Vertshus og ikke minst puben. Direktør Thor Hamnes iverksatte en totalrenovering av puben våren 1988. Roger Amundsen var ansatt på Norton Hotel Lofoten og fikk ansvaret som «bas» under ombyggingen av puben.

– Jeg engasjerte tre snekkere. De jobbet døgnet rundt. Vi overnattet på vertshuset og hadde noen få timer på puta hver natt. Alt i puben ble fjernet. For å gi bedre plass til disken ble det tatt hull i betongveggen med en betongsag. Det ble også etablerte nye toalett, slik at jentene slapp å stå i kø sammen med mannfolkene, sier Amundsen.

Styrhuset PUB

1893: Svolvær fikk godkjent hotelldrift.

Marie Olsen fra Christiania starter hotelldrift i 3. og 4. etasje i Kaarbøs ekspedisjon.

1906: Hansine Brun senere Valeur overtar Hotell Lofoten

1910: Hotell Lofoten flytter fra Skipekspedisjonen til lokaler rett over gata.

1914: Valeur bygger annekset i mur, senere kalt Havna Vertshus.

1916: P.J. Rødsand flytter inn og tar utpakkingsrom i bruk som butikklokale.

1936: Rødsand ut av Havna og samler virksomheten i Vestfjordgata.

1941: Gestapo beslaglegger lokalet og bruker det til tortur og avhørsrom

1960-tallet: Valeur gjør ulike forsøk på å utnytte lokalet. Blant annet restauranten «Spansk aften» og bowlingmaskiner.

1968: Karl M. Johansen overtar Hotell Lofoten.

1969: Bowlingbanene fjernes og puben gjøres klar til vintersesongen med båser og sofaer trukket med vinrød skai.

1971: Toppetasjen på Havna Hotell totalskades i brann nyttårsaften.

1972: Erling Utvåg i Nordic Gruppen kjøper Hotell Lofoten inkludert Havna vertshus.

1973: I juli dagen før offisiell åpning brenner det nyrestaurerte Hotell Lofoten ned. Bare puben og vertshuset står tilbake.

1985: Karl M. Johansen kjøper tilbake Havna Vertshus.

1986: Havna vertshus og puben får tilveksten restaurant «Den blå lanterne»

1988: Norton Hotels overtar og Styrhuset pub åpnet 17. mai i helt nye drakt.

1992: Svolvær eiendom ny eier og Havnehagen etableres i bakgården. Styrhuset pub får dermed stor scene, og kafe/restaurant i to etasjer i et atrium.

2003: Havna Vertshus blir til Lofoten Kysthotell

2007: Thon – gruppen drifter Havna Vertshus på frenchise fra januar 2009: Thon Hotels kjøper Havna Vertshus og i mars åpnes nyhotellet på kaikanten 2012: Styrhuset pub blir restaurert. Nye toalett og nytt avløp i puben.

2017: Full renovering av puben. Nyåpning onsdag 15. mars.

KILDER: Mange private har bidratt med informasjon til denne artikkelen.
Takk til: Karl M. Joahsen, Jorunn Anne Juul, Hans Christian Størmer, Jørn Kilvær, Roger Amundsen, Roger MArhaug, Jan Bogstrand, Thor Hamnes, Ståle Grønvik, Sture Andreassen, Per Juul Rødsand, Pål Berg og Erik Taraldsen.
Lofotposten, Lofotbilder 2, P.J. Rødsand: 100 år med endring og engasjement, Årbok for Vågan.

Hugget til med øks

Snekker Pål Berg husker oppdraget godt.

– Vi startet jobben først i mai og hadde vel to uker på oss for å gjøre jobben ferdig. 17. mai skulle det serveres russefrokost i Styrhuset Pub, som uteplassen nå var døpt. Og det var ikke noe spørsmål om utsettelse. Alle båsene ble revet og det ble bygd helt nye. Vi brukte grove plank som ble hygget til med øks. Også disken ble formet til med øks. Det ble en robust og tøff pub. Og vi ble ferdig i tide, men da var vi helt kjørt, sier Pål Berg.

De nye setene til sofaene og de nye stolene ble hentet i Bodø og var på pass i tide slik at russ-88, som de aller første kunne innta Styrhuset Pub tidlig på morgenen nasjonaldagen i 1988. På bakrommet hvor Jorunn Juul hadde restauranten «Den blå lanterne» var det nå plassert et biljardbord, som var i bruk hele uken. I tillegg var det også plass til pilspillet Dart på bakrommet.

Thor Hamnes ønsket å skape en røff stil i Styrhuset Pub og fikk låne dekor fra dykker Ernst Wangsvik og hvalfanger Ernst Dahl.

Puben var uten kavler. Det var harpuner, kompasshus, radiosender, dykkerhjelm og mye annet verktøy tilknyttet hvalfangsten som var dekor på veggene. Under taket var det råvedstenger. Også en sammenfiltret garnrest som hadde smeltet, da den ble tvinnet rundt en propellaksling, var en del av utstillingen. Og noen assosierte «kunstverket» med hårmanken til trubaduren Jack Berntzen. Tidligere hadde puben for det meste hatt sitt faste klientell. Nå fant også voksne damer veien til Styrhuset Pub. Plutselig fikk «Puben», som den fortsatt ble kalt på folkemunne, et nytt klientell. Mens de gamle traverne etter hvert søkte til andre skjenkesteder i byen.

Tidlig på 90-tallet kjøpte Svolvær eiendom Havna Vertshus. I bakgården mellom Størmerbrygga, gamle kafe Lille, Handelstanden og Havna Vertshus ble havnehagen etablert. Området ble innebygget og fikk et kuppeltak av glass. Midt i Havnehagen ble det oppført en bygning hvor Nordnorsk revisjon fortsatt har sine kontorer. Styrhuset Pub ble dermed utvidet og fikk scene mot bakveggen til Lille. Det ble både konserter og revy i de nye lokalene, som også hadde servering i to etasjer i «bakgårdsrestauranten» Havnehagen.

I 2003 blir Havna Vertshus til Lofoten Kysthotell fram til årsavslutning i 2005. Røykeloven framsto da som en utfordring for de nye driverne.

Renovering

Thon-Gruppen overtok så Lofoten Kysthotell, og på nyåret 2007 var det byggestart for Thon Hotel Lofoten og Lofoten kulturhus. Begge åpnes i mars 2009.

I 2009 blir også Styrhuset Pub renovert. Toalettene flyttes og golvet i puben hugges opp og avløpssystem i lokalene blir skiftet ut.

På begynnelsen av 2017 blir Styrhuset Pub stengt og en total renovering iverksettes. Lokalet har stort sett samme grunnflate, men vegger flyttes, og bardisken blir nå en øy midt i lokalet. Lokalet blir også mer åpnet slik at man kan se gjestene i de ulike avdelingene. Nye Styrhuset Pub ble innviet onsdag 15. mars.

Artikkeltags