Fiskeriministeren vil rydde opp i turistfiskenæringen

Fiskeriminister Harald T. Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen, og inviterer næringen og myndighetene til et møte.