Trygve Sunde Kolderup er daglig leder og medeier i Hvitserk, en av Norges største aktører innen naturbasert reiseliv. Selskapet arrangerer turer i alle verdensdeler. Et av de nasjonale trekkplastrene er Lofoten. Hvert år tas grupper av utenlandske turister med til øyriket.

– Lofoten er ekstremt privilegert. Regionen er ettertraktet, og har utviklet helårsturisme. Det er lenge til vi kan snakke om at Lofoten ødelegges som turistmål. Men det er kanskje på tide å ta noen grep for å unngå for stor slitasje.

– Vil betale

Kolderup mener Lofoten snarest mulig bør vurdere en frivillig betalingsordning til fellesgodetiltak. Siden staten har avvist turistskatt, mener han regionen bør innføre en egen fellesgodefinansiering.

– Mange turister er miljøbevisste og kan gjerne betale mer for å bidra tilbake til lokalsamfunnet. Gir ti prosent av Lofoten-gjestene ti kroner ekstra per turdag, vil det gi mange penger til tilrettelegging og infrastruktur. En slik ordning kan innføres på kort sikt, og vil være enkel å administrere. Mange turister vil velge overnattingsstedene som er med i en slik frivillig ordning.

Kolderup mener Lofoten kan lære av blant andre Kenya. Der brukes turistinntektene til å løse utfordringer knyttet til natur- og dyrevern, og skape lokale arbeidsplasser.

– Overnattingsstedene ser at uten et velfungerende lokalsamfunn og naturforvaltning så mister de kundegrunnlaget. Her bør overnattingsstedene i Lofoten lære av Afrika – og hvordan turismen kan være med på riktig utvikling.

Les også: Frykter at bildet av Lofoten som overfylt av turister og skitt og søppel skal feste seg

Bærekraft

Kolderup savner mer lokalt fokus på at bruken av naturen har konsekvenser.

– Når jeg søker på nettsidene til de største overnattingsstedene i Lofoten finner jeg ikke at de skrive om bærekraft og hvordan de bidrar positivt til lokalsamfunnet. Næringen, og Hurtigruten, som tjener godt på turismen, bør være mer aktiv i forhold til å skaffe penger til fellesgoder.

– NHO frykter at turistskatt i et høykostnadsland vil skremme turister vekk?

– De turistene som ikke er villige til å betale noen ekstra kroner for å ta vare på naturgrunnlaget og legge til rette for at samspillet med lokalmiljøet fungerer, det er ikke turister man vil ha i Norge uansett.

Hvitserk of Norway vurderer å etablere seg i Lofoten.

– Vi jakter på et sted der vi kan drive overnatting ut fra våre prinsipper. Vi har sett på et sted på en av de mest besøkte strendene. Vi har tilbudt oss å legge til rette for offentlige toaletter, søppelhåndtering, skilting og parkeringsplasser som en del av vårt overnattingstilbud, i tillegg til å betale en form for leie til det lokale grendelaget. Men foreløpig er ingenting avklart, sier Kolderup.

Les også: Tilrettelegger for turistene: -Vi er fornøyde!

Turismen – et gode

Daglig leder i Vestvågøy Næringsforum, Søren Fredrik Voie, er enig i at en frivillig ordning bør vurderes.

– Vi betaler jo litt ekstra i utlandet. Å innføre en slik ordning i Lofoten kan gi en del kroner til fellestiltak.

Voie håper debatten om utfordringer knyttet til turismen ikke ensidig løfter fram problemene.

– Vi må ikke framstille reiselivet og det at så mange vil besøke Lofoten som et problem. Her ligger det framfor alt muligheter til å skape flere arbeidsplasser og økte inntekter. Jeg blir glad når jeg ser hvordan Utakleiv legger til rette, og finansierer det med inntekter fra turisttrafikken.

Han mener medlemsbedriftene i foreningen vil være positiv til å bidra med penger til fellestiltak. Spesielt handelsnæringen nyter godt av turisttrafikken. I dagligvarebutikkene er omsetningen i juli for lengst blitt større enn i desember.

– En del bedrifter er medlemmer i Destination Lofoten, og bidrar på den måten. Men de fleste vil nok være villig til å gå inn penger i et spleiselag for å legge til rette for naturtiltak, søppelhandtering og andre tiltak for bedre miljøet.

Voie har i en årrekke vært styreleder i Lofotr, Nord-Norges mest besøkte museum med nesten 100.000 gjester.

– Veksten har ikke vært smertefritt. Med økt besøkt har vi bygd ut museet og parkeringsområdet. Det har styrket økonomien og aktiviteten. Det er slik vi må tenke i forhold til turistveksten. Vi må se mulighetene som ligger i den, ikke bare problemene.