Gå til sidens hovedinnhold

Reiselivet ber Lofotrådet øke kontrollen av Airbnb-utleie

Artikkelen er over 1 år gammel

Reiselivsrådet i Vest-Lofoten ber Lofotrådet og kommunene utrede hvordan kontrollen med korttidsutleie av boliger kan bli bedre.

For abonnenter

Rådet er en del av Vest-Lofoten Næringsforening, og talerør for reiselivsnæringen i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Aktørene i vest ser på korttidsutleie, via utleietjenesten airbnb og andre kommersielle utleiekanaler, som en stadig større utfordring. I juli i år ble 14.501 romdøgn solgt på Vestvågøy via airbnb, en økning på 18,6 prosent fra samme måned i 2018.

I Flakstad ble 4571 romdøgn solgt, en økning på 11,8 prosent fra juli 2018, mens tilsvarende tall for Moskenes var 3983 og en økning på 14,8 prosent. Flakstad og Moskenes er i landstoppen når det gjelder korttidsutleie, målt opp mot det totale antall boliger.

Lofoten er eneste region i Nord-Norge der korttidsutleie til turister er større enn antall solgte hotelldøgn om sommeren. En forklaring er at hotellkapasiteten er liten i Lofoten, og at de fleste hotellene er i Vågan.

Les også:

Airbnb i Lofoten: Større enn hotell

- Direkte konkurranse

- I enkelte områder er virksomheten så omfattende at dette sterkt nærmer seg - eller fremstår - som ren kommersiell virksomhet med helårsdrift, til dels i direkte konkurranse med etablerte overnattingsbedrifter/reiselivsbedrifter. Dette skaper noen utfordringer, blant annet i forhold til økt trafikkbelastning, parkeringsdekning og oppfyllelse av generelle krav til sikkerhet, skriver reiselivsrådet i Vest-Lofoten i brevet, og stiller spørsmål med om utleiestedene oppfyller blant annet brannkrav.

- Brevet er sendt på bakgrunn av erfaringene som medlemsbedriftene har gjort i løpet av sommeren. Korttidsutleie er en utfordring i hele Lofoten. Derfor ønsker vi at Lofotrådet setter det på dagsorden, sier daglig leder i Vest-Lofoten Næringsforening, Søren Fredrik Voie.

Rådet trekker også fram at det etableres helårig utleievirksomhet i etablerte boligområder, og at det sannsynligvis strider mot reguleringsplaner.

- Noen steder i regionen er erfaringene at ledige bolighus kjøpes opp, og benyttes til korttidsutleie med derav følgende knapphet på helårsboliger for etablerere og tilflyttere til kommunene, skriver rådet.

Les også:

Pål Krüger (Frp) ønsker ikke strengere lokale regler: - Airbnb styrker Lofoten

- Må skattelegges

Ifølge analysebyrået Capia økte solgte romdøgn via airbnb i Norge med 22 prosent i juni, juli og august i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er ny sommerrekord for Airbnb-utleie. Regjeringen har satt en grense for utleie på 90 dager.

– Airbnb bidrar til et positivt mangfold i reiselivet, men vi har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi vet at Finansdepartementet jobber for å iverksette rapporteringsplikt for Airbnb, og det er på høy tid. Mens hotellene både skatter til fellesskapet og skaper arbeidsplasser, er det få som skatter av Airbnb, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, til organisasjonens nyhetsside.

Les også:

Lofoten på airbnb-toppen i nord

- Lite tjenlig

Reiselivsrådet ber regionrådet også være oppmerksom på et annet og forholdsvis nytt og økende fenomen: Utenlandske turoperatørers bruk av naturen og fasiliteter i Lofoten uten å legge igjen penger.

- De har med seg telt, kjøretøy, matvarer og guider og hele "servicetilbudet" med seg til og under hele oppholdet i Lofoten. Her settes den norske allemannsretten, med fri bruk av naturen for alle, på prøve. Denne turismen er lite tjenlig for Lofoten, og legger ikke igjen noen form for inntekt eller avkastning i regionen, mener Voie.

Henvendelsen var ikke behandlet i Lofotrådets møte på Reine onsdag før Lofotposten gikk i trykken.

Kommentarer til denne saken