Gå til sidens hovedinnhold

Reiselivet under lupen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Et regjeringsoppnevnt utvalg er etablert for å gi råd om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner. Utvalget ledes av stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V). Fra Nordland har Ann Heidi Hansen, som er prosjektleder for besøksforvaltning i Lofoten og Vega, fått plass i utvalget som teller 11 medlemmer. Utvalget skal levere forslagene høsten 2022.

Det er en mangeårig frustrasjon i reiselivskommuner og reiselivsselskap som blant annet blir tema. I Lofoten har kommunene, Lofotrådet og næringen tatt til orde for besøksbidrag, eller den mer folkelige betegnelsen turistskatt, for å finansiere bedre tilrettelegging for besøkende. Forslaget har møtt en kald skulder uansett regjering.

Kommunene kan i dag ta betalt for tilrettelegging av parkering, offentlige toaletter eller andre tilrettelagte fasiliteter knyttet til reiselivsattraksjoner. Samtidig er det begrensninger knyttet til eksempelvis parkeringsbetaling. I sum har dagens finansieringsmodeller vist seg utilstrekkelig der turiststrømmen har vokst kraftig.

I mandatet til utvalget aner vi nå en erkjennelse av de økonomiske belastningene: «Mulighetene for å drive reisemålsutvikling lokalt avhenger i stor grad av kommunenes økonomiske og juridiske handlingsrom, som staten setter rammene for. Eksempler på dette er rett til å begrense antall cruiseturister på et reisemål, eller til å kreve inn besøksbidrag.»

Regjeringen har dessuten flere utvalg i sving som skal vurdere kommuneøkonomien opp mot utgiftene for tilrettelegging. Inntektssystemet skal gjennomgås, inkludert hvilke kostnader som skal inngå i inntektsutjevningen. Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget anbefaler begge å vektlegge brukertall framfor folketall ved lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og tjenester. Det vil ha betydning for en region som Lofoten, der folketallet tidobles om sommeren som følge av at vi bor i et reiselivsikon.

Reiselivsutvalget skal også besvare hvordan det best kan tilrettelegges for økt bruk av naturen som reisemål uten at naturkvalitetene forringes. Målet er vekst i turismen. Utvalget skal blant annet se på behovet for at «reisemål foretar tålegrenseanalyser/sårbarhetsanalyser som skal ligge til grunn for videre utvikling.»

Det er positivt at utfordringen er en del av utvalgets mandat. Omfanget er reiselivet diskuteres allerede flere steder i Lofoten som kjenner på et konfliktnivå. Analysene kan bli en interessant øvelse siden det blir en lokal oppgave. Hva er tålegrensen for Henningsvær, Reine, Fredvang og Å? Hvem skal definere den? Lokalsamfunnet, kommunen eller næringen selv?

Det er grunn til å vente i spenning på utvalgets utredning, som kommer om vel ett år.

Kommentarer til denne saken