CO2-utslipp fra overnatting og servering utgjør kun tre prosent av det samlede utslippet fra reiselivsnæringen.

NHO Reiseliv har nettopp fått utarbeidet en oversikt over klimagassutslipp knyttet til norsk reiseliv. Rapporten viser at næringens samlede CO2-utslipp er 3,6 millioner tonn. Det er en fjerdedel av utslippene fra norsk olje- og gassutvinning (14,6 millioner tonn), en tredel av utslippene fra industri og bergverk (12,1), og også betydelig mindre enn privatbiler (4,7) og norsk jordbruk (4,4).

Ser vi på hele reiselivsnæringen, er det transportleddet som i all hovedsak står for utslippene:

• Flyreiser står for 53 prosent
• Cruise for 16 prosent
• Passasjerskip for 13 prosent
• Bil/camping for 12 prosent
• Overnatting og servering for 3 prosent

Snillest i klassen er altså overnatting og servering. CO2-utslippene fra denne reiselivsbransjen har falt fra 155.000 tonn i 2010 til et estimert utslipp på 110.000 tonn i 2018. Neste år er utslippene fra denne reiselivsbransjen ventet å gå mot null. Legger vi til at bransjen samtidig har økt antall sysselsatte, blir regnestykket svært positivt.

Arbeidet med bærekraftig reiseliv går langs flere akser. Det handler både om å kutte utslipp, spre trafikken og styrke lønnsomheten i næringen. Bærekraft er derfor gjennomgangstema på Norsk Opplevelseskonferanse, som arrangeres i Svolvær denne uken. Begreper som ansvarlig markedsføring og smart destinasjonsutvikling brukes stadig oftere om fremtidens reiseliv. Det handler ikke minst om å finne rett gjest til rett tid for den enkelte aktør og destinasjon. Samtidig er det ikke godt å vite hvilke gjester som er mest verdifulle i øyeblikket, i morgen eller om to år. Hvilken type gjester blir vinn-vinn for både bedrift, destinasjon og lokalsamfunn? Det er spørsmål som vil bli drøftet i løpet av Opplevelseskonferansen.

Norsk reiseliv er inne i en positiv utvikling. Bor du på for eksempel Thon Hotel Lofoten, er opplevelsen altså snart utslippsfri. Men, vi er ikke i mål. Det må settes inn tiltak der det er teknologisk mulig, slik at vi kan reise grønnere.