Reiselivssjefen: – Hotelldirektøren skal ikke være politimyndighet

Daglig leder i Destination Lofoten, Elisabeth Dreyer, mener helsesektoren må på banen med mer og tydeligere informasjon.