Rektor: "Til dere som har det veldig travelt om morgenen vil jeg foreslå at dere kanskje starter litt tidligere hjemmefra"

Leknes-rektor Ole Gunnar Søstrand og lærerne er daglig utenfor skolen og følger trafikkbildet. Mandag likte han ikke det han så.

DEL

Søstrand har derfor tatt til tastaturet, og på Leknes skoles hjemmeside kan foreldre og foresatte nå lese om hvordan skolen ser for seg at trafikkavviklingen bør foregå, noe rektor også har laget en illustrasjon av.

Han forteller til Lofotposten at han i dag måtte ut og dirigere trafikken i utkjørselen fra Lekneshallen, og en buss måtte rygge ut i Idrettsgata.

-Heldigvis er det mange bilister som tar hensyn, sier Søstrand.

Dette skriver skolen:

"Vi ser at det er en del barn som sykler eller går til og fra skolen hver dag, og i rundkjøringen ved Esso kan det tidvis være mye trafikk, spesielt om morgenen da mange skal på jobb samtidig som barna skal på skolen. De aller fleste bilister er flinke og oppmerksomme, slakker av og stopper opp for de som skal krysse veien. Spesielt de som kjører større kjøretøy er påpasselige overfor de myke trafikantene virker det som. Selv om det stort sett går bra, og det tas hensyn, så opplever vi nesten daglig at noen har det svært travelt. Det er de som forsøker å kjøre på litt ekstra for å passere gangfeltet før fotgjengerne når helt frem, og det er de som forsøker å kjøre rundt dem dersom det allerede er fotgjengere i gangfeltet.

Til dere som har det veldig travelt om morgenen vil jeg foreslå at dere kanskje starter litt tidligere hjemmefra. Kjørende har vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet, eller som er på veg ut i det! Det er også en del elever som sykler til skolen, og vi som står ved gangfeltet anmoder alle om å gå av sykkelen før de krysser veien. Likevel er det mange som ikke følger vår anmodning, og vi vil be dere foreldre om å snakke litt om dette hjemme. Gangfelt er beregnet for gående. Man kan sykle over gangfeltet så lenge man tar hensyn til gående, men det er viktig å huske at man ikke klassifiseres som fotgjenger, med mindre man går av sykkelen og triller den over gangfeltet. Det vil si at andre kjørende ikke har vikeplikt for dem som velger å sykle over gangfeltet. Det hender også at noen kommer syklende i god fart mot gangfeltet, og er nesten ute i veibanen før de stopper og går av sykkelen. Dette kan fort gå galt dersom syklisten møter en av bilistene som har det svært travelt.

I dag, mandag 21.09.20 var det et ekstra stort trykk, spesielt i innkjøringa ved Lekneshallen. Vi vil henstille til alle at man tenker gjennom hvor man velger å stoppe for å slippe av passasjerer. Når det blir mørkere om morgenen, og det blir mange biler inne på plassen, så blir dette enda mer viktig. På bildet er innkjøring merket med røde piler, og utkjøring er merket med blå piler. "

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken