Det er bred enighet om at Norges Bank ikke kommer til å røre styringsrenten på sitt møte torsdag.

– Så lenge økonomien er i bedring, vil Norges Bank neppe fyre opp under et brennhett boligmarked med ytterligere rentekutt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Vi venter uendret rente på desembermøtet, skriver DNB Markets.

Samtidig tror ekspertene at renten blir liggende på 0,5 prosent i lang tid fremover.

– Vi legger til grunn at rentebunnen nå er nådd, men at Norges Bank ikke vil endre renten før etter 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en fersk prognose.

Dermed kan stadig mer forgjeldede norske husholdninger etter alt å dømme se fram til lav styringsrente i minst to år til.

Kutt lite trolig

Men for Norges Bank finnes det gode argumenter for et nytt rentekutt, men også for å se motsatt vei og mot en renteheving, mener ekspertene.

Det mest sannsynlige ville vært et nytt kutt, og Norges Bank har indikert 40 prosent sjanse for rentekutt i mars.

Men renten er nå så lav at et nytt kutt vil innebære en relativt stor nedgang som dessuten ikke vil ha særlig stor effekt, tror sjeføkonom Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse.

– Utviklingen i norsk økonomi er uansett ikke så dramatisk. Dessuten har statsbudsjettet blitt mer ekspansivt enn forventet, og i USA har rentene begynt å øke. Det taler for å avvente med eventuelle rentekutt, sier han til NTB.

For et boligmarked som antas å vokse videre med omkring 10 prosent i 2017, vil dessuten et nytt rentekutt kunne bidra til enda høyere priser og dermed økt fare for en overdreven gjeldsoppbygging.

Kronekurs og industri

Samtidig ser flere eksperter gode grunner for at renten faktisk kunne vært hevet fra dagens nivå.

– Argumenter for å heve er høy inflasjon og høye boligpriser, med sterk vekst i disse i Oslo-regionen, sier professor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

Likevel er neppe boligprisene nok.

– Jeg tror ikke Norges Bank legger nevneverdig vekt på boligprisene, da de anser at dette ligger utenfor sentralbankens mandat, sier Bjørnstad, som ser flere klare argumenter mot renteheving.

– Det er viktig for Norges Bank å ikke styrke kronekursen unødig i en periode der oljebremsen har økt viktigheten av at annen eksportindustri bygges opp. Det innebærer at Norges Bank vil være forsiktig med å øke rentene før man ser klare tegn til oppgang i norsk økonomi, sier han.

Grytten peker på behovet for å holde kronen svak og industriens konkurransekraft oppe og hensynet til rentesettingen i EU, USA, Sverige og Storbritannia som argumenter mot renteheving.

I sum tror altså analytikerne at argumentene oppveier hverandre – og at renten forblir uendret torsdag.