Trafikkulykken i Troms sist uke, der en ung mann ble meid ned og alvorlig kvestet av et utenlandsk vogntog på dårlige dekk, er ett av mange tilfeller med utenlandske trailere og vogntog som gjør at bedriften Restaurant Lofotmat i Henningsvær stiller krav til sine leverandører om trafikksikkerhet.

Henningsvær

Siv Hilde Lillehaug og Geir Robertsen driver Restaurant Lofotmat i Henningsvær, og får varer fra leverandører i hele landet. Nå har man sett seg lei på alle utenlandske trailersjåfører og trailere som skaper farlige situasjoner på norske vinterveier.

– Vi er veldig avhengig av at varene våre blir levert trygt og i tide, så vi har besluttet at vi følger Kaffemesteren i Tromsø sitt eksempel. Og at vi ikke kommer til å ta imot varer som blir levert med vogntog/lastebiler fra utenlandske selskaper, sier Siv Hilde Lillehaug til Lofotposten.

Snakk lenge nok

Hun har selv en sønn som kjører langtransport. Problemet med uvante sjåfører fra land som ikke vet hva snødekte veier er, og dårlig skodde trailere som skaper farlige situasjoner, har det blitt snakket ofte om rundt kjøkkenbordet hjemme hos henne.

Dette er et problem hun mener har vart lenge nok. Pratingen har vart lenge nok, nå må det handling til, og hun sier at dette faktisk bør være et bransjeansvar å ta stilling til for restaurantnæringen i hele Norge.

Norge har råd

– I Norge må vi ha råd både til å bruke trygge leverandører, og lønne sjåførene som bringer varene fram til bedriftene på en ordentlig måte, sier hun.

– Dette tiltaket som er meddelt alle våre leverandører i eget brev, gjør vi fordi vi vet at opplæring, erfaring og materiell ofte, veldig ofte, ikke er tilpasset norske forhold.

– Vi vil veldig gjerne at alle våre gjester, venner og familie skal kunne ferdes trygt på veiene våre, og at varene våre skal komme trygt fram i rett tid, transportert av fagfolk som blir betalt rettmessig for den jobben de gjør.

Utfordring

– Vi er vel kjent med de vanskeligheter dette kan medføre, og at det vil skape merarbeid, men det er vanskeligheter vi skal klare å løse. Dette er vårt lille bidrag til å sikre norske veier/norske arbeidsplasser. Vi er kun en bitte liten bedrift, men en del av en stor bransje, og utfordringa går videre til våre kolleger i hele landet!

– Vi har ingen å miste på veiene våre, sier Siv Hilde Lillehaug hos Restaurant Lofotmat i Henningsvær til Lofotposten.

Ellingsen Seafood

Daglig leder Line Ellingsen ved Ellingsen Seafood AS i Skrova sier at bedriften i mange år har hatt en rutine med å sjekke trailere og vogntog som skal frakte last fra dem. Vogntoget blir alltid sjekket før man starter lasting.

– Vi sjekker disse kjøretøyene i hele perioden mellom 1. oktober og 1. mai, blant annet at man er lovlig skodd, og at kjøretøyet har kjettinger forskriftsmessig med seg på bilen, noe som gjøres nettopp for at man ønsker sikre transporter på alle måter, sier Line Ellingsen.

Initiativet til dette kom fra oppdrettsnæringen selv for flere år siden, og Ellingsen Seafood AS innførte dette umiddelbart.

Trygg trailer

Ordningen som kalles «Trygg trailer» ble innført som et samarbeid mellom næringen og Statens vegvesen, og har vært en del av bedriftens opplegg i alle disse årene.

Line Ellingsen sier at hun har et inntrykk av at dette er ei ordning som oppdrettsnæringen som bransje har fulgt opp og etterlevd, og fortsatt gjør det.

Hun sier at bedriften vil fortsette med dette, og at man i hovedsak benytter faste biler, stort sett norske trailere og vogntog.

– Vi kan selvsagt ikke innestå for sjåførenes kompetanse, men med vante og kjente folk og biler er man tryggere.

– Vi gjør i alle fall det vi kan for at transporten og veiene våre skal være tryggest mulig, sier daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood AS til Lofotposten.