Gode velferdstjenester er noe vi alle ønsker i vår kommune. Høyre og Frp har i valgkampen kjørt ut påstander om at eiendomsskatt er en sosialt urettferdig byrde som legges på innbyggerne. Samtidig lover de velgerne lavere kommunale avgifter og bedre tjenester som sykehjem og omsorgsboliger. Dette går ikke i hop. Det vet partiene godt, men de fremstiller det som om de har en magisk formel som løser problemene og tryller frem penger.

Vestvågøy har over 200 familier med vedvarende lavinntekt, og dette beskriver en sosial ulikhet som vi i SV vil ta mer på alvor. De som har normal eller høyere inntekt vil klare å betale skatt og avgifter. Da bidrar de i den viktige dugnaden med å utvikle velferd og omsorgstilbud i kommunen.

Eiendomsskatt utgjorde ca 29 mill kr i 2022 i Vestvågøy kommune. Dette er et godt bidrag til kommunale tjenester som skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Beløpet kan f.eks. betale for 44 helsefagarbeidere i Vestvågøy. Likevel er det behov for mer, for både oppvekst og helse/omsorg må ofte ha påfyll i budsjettet. Derfor foreslo SV ifm budsjett for 2023 at e-skatten økes med 0,5 promille og at bunnfradraget heves kraftig fra dagens 50.000 for å få en mer sosial profil. Økte renter og levekostnader det siste året gjort at bunnfradraget for neste år bør løftes til 300.000.

Med SV sitt forslag vil e-skatten være lavere for en normalbolig, og noe høyere for de som har bolig med høy markedsverdi. Dette vil gi både en sosial og rettferdig profil og mer penger til kommunale tjenester. De andre partiene stemte imot SV sitt forslag i 2022 om å få bedre sosial profil ved å heve bunnfradraget, men er plutselig enig i dette nå i valgkampen.

Skal vi oppnå sosial utjevning og samtidig beholde god omsorg og velferd i kommunen, så må alle bidra mer etter evne. Samtidig må vi skjerme og hjelpe de som sliter, og utjevne de store sosiale forskjellene som vi ser også her i vår kommune. Det bør også sees på hvordan kommunale avgifter kan bidra til sosial utjevning. SV vil etter valget fortsatt jobbe for rettferdig omfordeling som gir trygghet og gode tjenester for alle i kommunen.