Brekken må ut med over 750.000 kroner etter rettssak mot staten

Alf Brekken og Sønner AS og Polar Tugs AS dømmes solidarisk til å betale staten ved Samferdselsdepartementet 1.565.430 kroner.