Nektet å betale avlesningsgebyr for strømmåleren og gikk til rettssak

En forbuker nektet å godta et avlesningsgebyr fra nettselskapet, og stevnet selskapet inn for retten. Nå har retten sagt sitt.