Stiftelsen Sagaspelet Lofotr planlegger et nytt sagaspel på Borg. I fjor høst ble Nina Eriksdatter engasjert som manusforfatter. Noen styremedlemmer i sagaspelet tok kontakt med en lokal filmskaper om han kunne være medforfatter og hadde flere møter med han. Filmskaperen mente selv at han og sagaspelet var enige om at han skulle være medforfatter. Etter en del korrespondansen sendte styrelederen ved sagaspelet en e-post til filmskaperen der det framgår at et samlet styre har bestemt at sonderingene om et samarbeid med han avsluttes.

Filmskaperen mente at de hadde inngått en bindende kontrakt.

Filmskaperen tok ut forliksklage og i Forliksrådet ble Sagaspelet dømt til å betale filmskaperen en erstatning på 75.000 kroner pluss saksomkostninger.

 

Etter Forliksrådet var det en del korrespondanse mellom de to uten at det ble noen enighet.

Sagaspelet stevnet da filmskaperen for retten.

I Lofoten tingrett la Stiftelsen Sagaspelet Lofotr ned påstand om at de ble frifunnet og at filmskaperen måtte betale deres saksomkostninger.

Filmskapern la ned påstand om at Sagaspelet måtte betale han en erstatning opp til 90.000 pluss hans saksomkostninger.

I Lofoten tingrett mente Sagaspelet at det ikke ble inngått noen bindende avtale mellom partene.

Filmskaperen mente at det var inngått en bindende avtale.

I dommen heter det at med bakgrunn av de bevisene som er framlagt for retten legger retten til grunn som mest sannsynlig at partene aldri ble enige om noen avtale.

-Etter rettens syn kan partene ikke sies å ha inngått noen bindende avtale om at filmskaperen skulle engasjeres til bistand om utviklingen av manus, heter det i dommen.

-På bakgrunn av bevisførselen kan ikke retten se at filmskaperne har sannsynliggjort at han har lidt et økonomisk tap, heter det i dommen.

Stiftelsen Sagaspelet Lofotr ble frifunnet, mens filmskaperen må betale sagaspelet saksomkostninger på 20.577 kroner.

Retten ble ledet av dommerfullmektig Liv Johanne Myrvang Ro.