Tatt med kniv på åpen gate: – Kniven var egnet til å påføre kroppskrenkelse

En mann slipper fengsel etter å ha blitt dømt for skadeverk og for å båret kniv på offentlig sted.