Narkoselger slapp unna fengsel

En mann tilsto å ha solgt tabletter med narkotisk innhold. Retten mente at en bot var passende straff.