Domstolene må beholdes mener advokatene

Artikkelen er over 4 år gammel

Domstolsstrukturen i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Trondenes bør beholdes som i dag. Det meneder Advokatforeningen, Midt-Hålogaland krets.