Gå til sidens hovedinnhold

Rigger plass til bobilparkering i turistmagnet: – Vi forventer stor trafikk av bobiler i sommer

Artikkelen er over 1 år gammel

Vågan kommune åpner for bobilparkering på Engøya.

Det ble klart forrige uke i møtet i hovedutvalget for miljø, plan- og næring. Det er fra før på gang en omfattende tilrettelegging for fotostopp og bussparkering på Engøya før Henningsvær.

Det er også åpnet for bobilcamping og langtidsparkering her, men dette avhenger av at det kommer på plass sikring av myke trafikanter inn til selve Henningsvær.

Kommunen har nå sett et behov for å få avlastet parkeringsplassen i Misværhola – dagens hovedparkering inn til turistmagneten nå – og fikk godkjent en midlertidig dispensasjon fra kravet om gang- og sykkelvei.

– Søknaden er begrunnet med at en ønsker å begrense trafikken inn tilsentrum av Henningsvær og avlaste parkeringsplassen på Misværhola. Det vises videre til arbeid med å regulere for å muliggjøre gang/sykkelsti langs strekningen.

Området i Misværhola som fra før er satt av til 15 bobiler ligger der det planlegges nye rorbuer. Det gjør at kommunen nå vil komme i gang. I tillegg trekker de fram at det ventes mange norske bobiler innom i sommer.

– Det anses som viktig med en forventning av stor innlands bobiltrafikk denne sommer i forbindelse med reiserestriksjoner til utlandet.

Ved å la bobilene overnatte på Engøya skal trafikksikkerheten i mer sentrale strøk av Henningsvær forbedres. På Engøya åpnes det nå for 25 bobiler.

På Engøya er det tenkt brukt et vesentlig større areal til bobilcamping på sikt, foreløpig mener kommunen at ved å begrense antall plasser vil en både avlaste trafikken og begrense antall gående langs veien.

Dispensasjonen er gyldig i to år.

Kommentarer til denne saken