Riksrevisjonen: – Negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten

KRITIKK: Riksrevisjonen mener ulike fiskeriministre har innført kvoteordninger uten å se på konsekvensene for kystsamfunnen. Illustrasjonsfoto: Magnar Johansen

KRITIKK: Riksrevisjonen mener ulike fiskeriministre har innført kvoteordninger uten å se på konsekvensene for kystsamfunnen. Illustrasjonsfoto: Magnar Johansen

Kvotesystemet har skapt en negativ utvikling i mange kystsamfunn. Revisjonen vil ha åpenhet om pris på fiskekvoter.

DEL

Tirsdag offentliggjorde Riksrevisjonen rapporten «Kvotesystemet i kyst- og havfisket» fra 2004 til 2018, og konsekvensene av utstrakt kjøp og salg av fiskekvoter for kystsamfunn. Riksrevisor Per-Kristian Foss mener staten i stor grad har tillatt endringer uten å utrede konsekvensene for næringen selv og lokalsamfunn, slik offentlig forvaltning krever.

Rapporten opererer med fire kritikknivå, fra svært alvorlig til kritikkverdig. Riksrevisjonen karakteriserer endringene i kvotesystemet som «alvorlig» fordi de har bidratt til å utfordre sentrale fiskeripolitiske prinsipper, som hvem fisken i havet tilhører og hvor den skal skape aktivitet.

– Det er alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten. Vi har blant annet fått færre og større fartøy, og det er ikke lenger en like sterk kobling mellom fartøy og kvote, sa riksrevisor Per-Kristian Foss.

Samfiske

Riksrevisjonen kaller det «sterkt kritikkverdig» at samfiskeordningen har vært tillatt i ti år, og mener ordningen er en skjult strukturering. Samfiske gir to båteiere anledning til å ta begge fartøys kvote på ett fartøy. Ifølge rapporten er dette en form for strukturering som staten har latt pågå til tross for at de negative konsekvenser var kjent på forhånd.

– Det har ført til at mange fiskebåter ligger ved kai og forfaller. Ordningen er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet, sa Foss.

At flere endringer av kvotesystemet er gjennomført uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet, karakteristikken Riksrevisjonen» sterkt kritikkverdig.

− Konsekvensene må være tilstrekkelig utredet før Nærings- og fiskeridepartementet sender ut høringsnotatet slik at høringsinstansene får et ordentlig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Dette er særlig viktig når regelverket er komplekst, og når endringene kan ha konsekvenser som er vanskelig å reversere, påpekte Foss.

Dyre kvoter

Rapporten slår fast at lønnsomheten har økt i fiskeflåten, fra en driftsmargin på ni prosent i 2004 til 18 prosent i 2018, og er god sammenlignet med andre bransjer. Alle fartøygrupper har hatt økning.

Det har trolig også bidratt til at kvoteprisene har økt, og dermed svekket rekrutteringen. Ifølge Riksrevisjonen viser undersøkelsen at endringer i kvotesystemet kan ha store konsekvenser for kvoteprisene, som har økt betraktelig. Økningen er spesielt høy for de mindre fartøyene som unge fiskere ofte kjøper seg inn i. Det finnes ingen systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om priser på fiskekvoter i Norge i dag.

– Økte kvotepriser har hatt negative konsekvenser for rekrutteringen til fiskeryrket. For fiskeriavhengige kommuner er det viktig å rekruttere unge fiskere slik at kvotene og fartøy blir i kommunen når eldre fiskere trekker seg ut, sa Foss og viste til at kjøp og salg av kvoter har bidratt til endring i hvordan kvoteandeler er geografisk fordelt, og dermed til endringer i landingsmønsteret for den minste kystflåten.

Kvotepris

Rapporten har vært imøtesett med spenning, og vil få betydning når Stortinget i mai skal diskutere regjeringens forslag til framtidig kvotesystem. Riksrevisjonen kommer med flere anbefalinger, som at departementet registrerer og offentliggjør utviklingen i kvoteprisene.

– Det er kritikkverdig at det ikke finnes systematisert og offentlig tilgjengelig informasjon om kvotepriser i Norge. Mangelen på informasjon gjør det vanskelig å styre fiskeripolitikken i tråd med de fiskeripolitiske målene, sa Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen ber departementet vurderer begrensninger i eierkonsentrasjon for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense eierkonsentrasjonen. Videre oppfordres departementet å gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket, og vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene.

Artikkeltags