Det er med undring man nu leser en gang til at gruppeleder kritiserer de ansatte i kommunen for deres jobb. Siste gang var det at de var hushaier og nu setter de seg på sin høye hest og vet best.

Når man innehar en posisjon som dette bør man være ett eksempel på at man løser ting internt og snakker med de som dette gjelder ikke bruker media til å fremme en sak.

Man bør heller være så stor at man får frem det beste av alle ansatte ikke driter de ut som skaper problemer med rekruttering, trivsel og effektivitet.

Det er ganske eller helt utrolig at en representant for det rødgrønne flertallet kan henge ut sine egne ansatte på denne måten. Når man nu for andre gang går så kraftig ut mot sine ansatte er det over streken i forhold til arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.

På bakgrunn av dette bør denne personen som altså er leder for posisjonen trekke seg og få en ny gruppeleder.

Vi trenger ikke dette i en omstillingssituasjon for alle ansatte.