Rør og kabler i Villaveien snart ferdig koblet

Det nærmer seg for anleggsarbeidet med ny gang- og sykkelvei i Villaveien.