Rørleggerfirma snudde underskudd til overskudd

Regnskapet for 2019 er hyggelig lesning for rørleggermester Frank Størkersen AS i Svolvær.