Det er muligheten til å av-ise fly ved Røst lufthavn som i dag har gjort at ingen fly kan lande der. Dette rammer også ambulanseflytrafikken.

Derfor har kommunen satt krisestab, meldes det på kommunens facebookside.

Som tiltak har kommunen økt beredskapen for lokalt helsepersonell. Kommunen er i dialog med Widerøe, Avinor, Helse Nord og Fylkesmannen for å få løst utfordringen.

Informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli, sier til Lofotposten ved 15.50-tiden at det er de-icing væske nok til å håndtere to flymaskiner.

- Der som det snør mye, det ser det ikke ut til at det skal gjøre, og vi bruker mye væske kan det tenkes det er nok til bare ett fly. Per nå kan vi ta i mot to fly, og det er ikke slik at man MÅ de-ice flyet.

Det er også på vei mer væske ut med båt til Røst. Widerøe Ground Handling drifter bakketjenestene på flyplassen.

- Det setter ingen operasjonelle begrensninger. Vi er klar til å ta i mot ambulansefly dersom det kommer, og trenger de de-icing så vil de få det, sier Solli.

Ny de-icing væske må varmes opp før den kan brukes.

- Det som er på bilen på Røst nå holder akkurat til to maskiner. Vi håper værgudene er med oss til vi får på plass ekstra væske.