Rune mistet kona etter ulykke i Svolvær - ny refs til Nordlandssykehuset

Fylkesmannen fastholder at Nordlandssykehuset ikke ga forsvarlig helsehjelp da de behandlet Rita Vigdal etter en nær-drukningsulykke. I tillegg har sykehuset brutt informasjonsplikten overfor pårørende.