På grunn av overgang til vinterruter vil avgangen fra Moskenes søndag kveld klokka 23.45 forskyves et kvarter og avgangen vil skje med MF Værøy istedenfor MF Landegode. Det opplyser Torghatten Nord AS.

I sommerruta er det ukentlig 26 avganger fra Moskenes til Bodø, men i vinterruta reduseres tilbudet til 12 ukentlige avganger.

Sambandet Svolvær - Skutvik går fram til 31. august. Det samme gjelder sommerutene på sambandet Lødingen - Bognes og hurtigbåten mellom Svolvær og Bodø.