Gå til sidens hovedinnhold

Rutinesvikt i Moskenes kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I februar la kommunedirektøren ut en melding på kommunens facebookside om at beboerne på kommunens sykehjem hadde betalt for opphold på sykehjemmet, tilsammen nærmere 2 millioner for de to foregående år. Mye penger for en kommune med vel tusen innbyggere. Han skrev, (nærmest som en trussel) at kommunen kunne gå 3 år tilbake i tid for å få dekket sine krav.

For å forstå realiteten i denne saken må man se på forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgtjenester. der står at når vedtak om egenandel er fattet skal beboer eller pårørende underrettes om dette, samt rett til klageadgang. Dette skal skje før eller samtidig med at avtale om flytting. Kommunedirektøren opplyste kommunestyret at dette hadde han dokumentasjon på at var gjort.

Det rare er at de jeg har snakket med ikke har sett en slik utregning ved innflyttingen.Det utrolige at etter at administrasjonen har regnet ut egenbetaling på 10-12-15-17.0000 kroner i egenandel avhengig av den enkeltes pensjon/annen inntekt, så sendte de faktura på i underkant av 5.000 kroner, i underkant av halvparten av hva en minstepensjonist skulle betale.

Det fantastiske er at dette har foregått i flere år uten at hverken administrasjonen eller politikerne har oppdaget det.

Tidligere ble beboerne trukket av NAV for oppholdet. Jeg har ikke fått vite når kommunen (som ifølge ordføreren mangler ressurser) begynte med å sende fakturaer selv, og om det var en politisk eller administrativ avgjørelse. Det jeg har fått vite er at når av NAV er at når den ene ektefelle/partner får varig opphold (over 60 dager) på sykehjem skal begge få økt pensjon med ca.10 tusen pr.år. Men sålenge

kommunen ikke sender trekkpålegg til Nav, må de sende egen flyttemelding og det har de kanskje dokumentasjon på er gjort. Ellers har kommunen tapt ca.8500 pr. år også der. Og hva med den hjemmeboende; Har de anledning til å gå 3 år tilbake i tid med sine krav og i tilfelle til hvem?

Dette skriver jeg som privatperson, og i min verden kalles dette ikke rutinesvikt, men en kollektiv grov uforstand i tjenesten. Når det har foregått i så mange år uten noen har rettet på det skylder kommunen sine innbyggere en uforbeholden unnskyldning, ettergi kravene, og be de som har lyst til å betale om å gjøre det

Svar fra Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes

Min oppgave som ordfører dersom informasjon om denne type saker tilflyter meg, er å ta den opp i mine drøftingsmøter med kommunedirektøren. Deretter vil han følge opp dette med sine ledere.


Saken er beklaget og har utvilsomt vært uheldig for Moskenes kommune. Den har også vært tatt opp i politiske organ. Noen få av de som fikk krav om etterbetaling har klaget. De blir behandlet på ordinær måte. Etter det jeg erfarer er det ikke uenighet mellom kommunen og fylkesmannen hvorvidt det kan kreves etterbetaling for 3 år, men om det i de aktuelle klagesakene er synliggjort at de ble gjort oppmerksom på kravet om betaling. Kommunen mener at slik dokumentasjon foreligger.

Klagesakene gjelder enkelt personer der sakene er unntatt offentlighet. Jeg har derfor ikke ytterligere kommentarer utover de generelle gitt over.

Det må også tillegges at det arbeides systematisk med å få inn økt kapasitet/kompetanse på flere områder i administrasjonen, noe som etter hvert vil forbedre rutiner og måten vi håndterer daglig drift på.

Kommentarer til denne saken