I 2019 gjorde politikerne i Vestvågøy et sprekt og kanskje litt uventet vedtak: Tomtegrunn vi ikke har behov for, selger vi til høystbydende.

Sprekt fordi man måtte slippe tanken på at det kanskje blir solgt noe man får bruk for senere.

Denne uka kunne du lese her i Lofotposten om alle salgene, og lista over tomtekjøpere begynner å bli lang.

At man omsetter ubrukt areal i penger som kan gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud er åpenbart men fornuftig, men effekten av utvikling og bygging er enda større. Her var klausuleringen ved salg et riktig og viktig virkemiddel. Private tomtekjøpere har to år på seg til å igangsette bygging, mens næringslivet har tre. Dette sikrer at ikke arealet blir liggende ubenyttet, og at private eller selskaper kjøper tomter for ren spekulasjon.

Det skjedde også en delegering i denne prosessen. Administrasjonen har fått styre med tomtesalget selv ut fra gitte retningslinjer. Altså har prosessen vært enkel, og etter det vi er kjent med, lite byråkratisk. Ikke ulikt den modellen Vestvågøy har valgt for skjenkebevillinger. Den er også overlatt til administrativt nivå, også innenfor gitte retningslinjer. Dette betyr kortere saksbehandlingstid og mindre støy rundt saker der utfallet uansett er gitt.

For innbyggerne i en kommune er ryddighet i slike salgsprosesser og mest mulig forenkling innenfor saksbehandling noe som sees positivt på.

Det er også interessant å dvele litt ved hvorfor tomtene i de kommunale tomtene har forblitt usolgt så lenge. De har vært billige, noe de fortsatt er. Da er det grunn til å spørre seg om de i det hele tatt er forsøkt solgt, og at man heller har tillatt kjøp.

Effekten av det som skjer nå er i hvert fall at det skjer boligbygging utenfor pressområdene, og at tilflyttere som ønsker å bo mer landlig finner tomter til en sympatisk pris.

Innbyggere er den sterkeste valutaen en kommune har, og ryddingen i tomtegrunn er et politisk vedtak i Vestvågøy som kommunestyret kan være svært fornøyd med.

Vi vet at administrasjonen fortsatt går gjennom eiendomsporteføljen, og det er ikke så mange månedene siden ei sentralt beliggende tomt i Himmelsteinveien på Leknes "ble funnet" og solgt for hele 980.000 kroner.

Dette er vinn-vinn. Penger i kommunekassa og boligbygging.