Rykket ut til festbråk: – Uholdbart at 20–30 personer skal feste og bråke til tidlig morgen