Det ble klart i mandagens formannskapsmøte i Vågan.

Innkjøpene lokalt i kommunen de tre siste årene har variert mellom 120 til 140 millioner kroner de tre siste årene. Det utgjør over 40 prosent av de totale innkjøpene.

Totalt ble det foretatt innkjøp i 2019 for 278 millioner, 311 millioner i 2020 og 309 millioner i 2021. Det viser en utredning fra kommunen og enhetsleder Vågard Erdahl Nyaas.

Kommunestyret har tidligere vedtatt å gjøre mest mulig av innkjøpene lokalt.

– Kommunedirektøren vil ivareta Kommunestyrets vedtak om å handle lokalt innenfor rammene til lov om offentlig anskaffelse og målsettingen om grønne innkjøp fra Lofoten de grønne øyene, heter det i utredninga som ble lagt fram mandag.

Politikerne ga mandag uttrykk for at tallene er gledelig nytt.

– Vi vil i så stor grad som mulig handle lokalt, sa varaordfører Lena Hamnes (Ap).

En oversikt viser at den nest største potten av innkjøp går til Trøndelag og sørover. I fjor gikk den minste andelen av innkjøp til øvrige deler av Lofoten.

– Hva kan vi gjøre for å krympe andelen som går til Trøndelag og sørover, og la det som først og fremst går til Vågan – men også nært oss, krype oppover. Tallene viser også hvilket utrolig bra tilbud vi har i Vågan, 120 til 140 millioner kroner utgjør ingen liten kunde for næringslivet.