Gå til sidens hovedinnhold

– Det vi ønsker er verktøy til profilering av Lofoten

Vil bruke 2,6 millioner kroner på å gjøre Lofoten mer synlig

Artikkelen er over 6 år gammel

Et regionalt merkevareprosjekt skal gjøre Lofoten synlig.

Diskusjonen om å styrke profileringen av regionen, blant annet gjennom felles logo, har pågått i flere år. Nå forsøker Lofotrådet å sette fart i arbeidet.
Kommunene har hatt hjelp av arkitektselskapet Snøhetta og Svolvær-bedriften Design Lab til å komme i gang. Regionrådet hyrer nå inn bedriften SALT i Svolvær til å utarbeide søknader for å få offentlig finansiering av hovedprosjektet som skal munne ut i forslag til hvordan Lofoten kan profileres bedre i framtiden. Lofotrådet har vedtatt å dekke 50 prosent av kostnader inntil 100.000 kroner til innleie av SALT.
– Hovedprosjektet vil gi svar på hvordan Lofoten best kan profileres. Et tiltak kan være en felles logo som kommunene, Lofotrådet og næringslivet som vil delta i prosjektet kan bruke i markedsføringen, og som bidrar til bedre gjenkjennelse av regionen utenfor Lofoten. Det vi ønsker er verktøy til profilering av Lofoten. Resultatet vet vi ikke før hovedprosjektet er gjennomført, sier Lofotrådets leder, Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad.
Lofotens posisjon som merkenavn, spesielt knyttet til fiskeri og reiseliv, er en av de viktigste grunnene til initiativet.
– Det skal være regler knyttet til bruken av merkenavnet og en eventuell logo, dersom det blir valgt. I dag kalles fiskesuppe fra Toro og kjeledresser for Lofoten. Når regionen får et mer formelt merkenavn, skal regionen selv avgjøre hvem som kan profilere seg med det som velges av symbol, sier Finstad som sammen med Vågan-ordfører Eivind Holst har deltatt i prosjektgruppen som har hatt ansvaret for å dra i gang arbeidet.
Dersom merkevareprosjektet lykkes, vil Lofoten bli den første regionen i Norge som går sammen om felles merkevarebygging, sier Finstad. Ifølge Finstad har Voss et lignende prosjekt innad i kommunen. Det mest sammenlignbare er Sør-Tyrol i Østerrike. Representanter fra begge områdene har deltatt i planleggingsmøter i Lofoten for å fortelle om sine erfaring.
Også eierskapet til merkenavnet Lofoten blir tema i det videre arbeidet. Eivind Holst er ikke i tvil.
– Eierskapet må ligge hos innbyggerne i Lofoten gjennom kommunene og Lofotrådet, sier Holst.
Samtidig åpner Lofotrådet for at reiselivsselskapet Destination Lofoten kan eie og utvikle prosjektet. Årsaken er at Innovasjon Norge for å støtte økonomisk krever at private aktører er med. Kostnadsrammen for hovedprosjektet er satt til maks 2,6 millioner. Håpet er at Innovasjon Norge bidrar med halvparten.
– Innovasjon Norge og Norsk Designråd er ivrig for at vi skal gå i gang fordi Lofot-prosjektet kan ha stor overføringsverdi til resten av landet, sier Finstad og håper på gjennombrudd i 2015.

Kommentarer til denne saken