- For meg er det en naturlig retning å søke seg videre i med den kompetansen jeg har opparbeidet meg både gjennom forskning og tiden i SALT, sier Rokkan Iversen, som er tilsatt som viserektor for Sør-Troms og Nordland.

Hun har en doktorgrad i marin systemøkologi fra UiT, og var med å grunnlegge SALT for syv år siden.

Flytter til Harstad

Den nye viserektoren skal være et felles faglig kontaktpunkt for samhandlingen mellom UiT og regionen, og en tydelig inngangsport til UiT for samfunnsaktører i Sør-Troms og Nordland. I tillegg skal Rokkan Iversen legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionen.

- Jeg ser på dette som en stor mulighet til å bidra i en positiv kurs for landsdelen, sier Rokkan Iversen.

Hovedarbeidssted er i Harstad og lofotværingen har planer om å flytte på seg.

- Det blir litt rart, men heldigvis er det ikke så langt unna. Det er ei tid for alt og når jeg nå får muligheten til å både videreutvikle meg selv og bidra til landsdelsutvikling, var tiden inne. Nå ser jeg fram til å starte på et nytt kapittel, og til å bli kjent med campusene i området. Det blir krevende, men er samtidig veldig spennende, sier hun.

Ikke aktiv i SALT

Rokkan Iversen skal ikke ha en aktiv rolle i SALT lengre, men intensjonen er å fremdeles være på eiersiden. Sammen med Kjersti Eline Tønnessen Busch etablerte hun kompetasnebedriften i 2010.

Hvordan blir det å ikke ha en aktiv rolle i SALT lengre?

- Det blir en stor forandring. Jeg kommer til å savne folkene og måten vi tenker og gjør ting på. Men de som kjenner meg vet at jeg har vært gjennom en prosess hvor det etterhvert ble tydelig at jeg ønsket å kaste lass og sette kursen videre, sier Rokkan Iversen.

Hun peker samtidig på at den kompetansen hun har opparbeidet seg her har bidratt til at hun nå kan gå inn i stillinga som viserektor.

- Det er bra for regionen at man får noen herfra i en slik lederposisjon, og det er et stort kompliment til SALT og alt vi har fått til. Vi har heiet hverandre fram gjennom syv år, og jeg ser fram til å ta med meg kompetansen jeg har opparbeidet meg her videre.