Totalt 13 selskaper er med i anbudskonkurransen om å få oppdraget med forskjæring og etablering av riggområde i forbindelse med tunnelbygging på riksvei 77 gjennom Tjernfjellet. Hvem som får oppdraget blir kunngjort senere.

Alf Brekken og sønner har gitt inn anbud på 2.971.650 kroner. Mens Thore Magnussen og Sønn AS har levert anbud på 3.806.350 kroner. Laveste anbud er 2.103.650 kroner og høyeste er på 4.489.229.

- Nå skal vi kontrollregne på tilbudene før vi tilbyr kontrakt til en av entreprenørene. Forventet anleggsstart er i løpet av februar, sier prosjektleder Arild Hegreberg i Statens Vegvesen i en pressemelding.

Riksveg 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i vest til svenskegrensa i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning, dårlig kurvatur, er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Vegen går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.

Andelen tunge kjøretøy er 26 %. Framkommelighetsproblematikken vinterstid gjør at vegen ofte er stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

Det skal bygges en  ca. 3,3 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Det blir nytt kryss til E6 og ny adkomstveg mellom ny og eksisterende rv. 77.

Skogrydding er utført på Saltdalsiden. Anleggsarbeidene kan starte tidlig i 2016. Tunnelen kan stå ferdig sent 2018 / tidlig 2019.