Ingen sammenslåing i LO-VE foreløpig

Lofoten tingrett: Vurderes ikke sammenslått foreløpig.Foto:: Bjørnar Larsen

Lofoten tingrett: Vurderes ikke sammenslått foreløpig.Foto:: Bjørnar Larsen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Lofoten tingrett, Vesterålen tingrett, Trondenes tingrett og Nord-Troms tingrett vil foreløpig ikke bli omfattet av sammenslåing og strukturendringer. Dette begrunnes først og fremst i lange reisetider.

DEL

I går kom det meldin g fra Domstoladministrasjonen, DA, om at styret har gitt administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til sammenslåinger av tingrettene i Norge.

Lo-Ve ikke med

I det pågående arbeidet er ikke tingrettene i Lofoten, Vesterålen, Harstad og Finnsnes tatt med. Styret skal i januar legge fram en innstilling til Justisdepartementet på grunnlag av den utredningen administrasjonen legger fram. Men de nevnte domstolene i nord vil ikke komme med i denne utredningen.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi, eventuelt når, skal fremme flere strukturforslag til Justisdepartementet. Uansett er det en politisk vurdering hva som skjer med dette etter vårt styremøte i januar. Justisdepartementet kan velge å gå videre med forslaget, med deler av forslaget, ta med andre/flere domstoler, eller å ikke gå videre med noen strukturforslag, sier Erling Moe, avdelingsdirektør i kommunikasjonsenheten ved Domstoladministrasjonen til Lofotposten.

  • Les også: Vil beholde Lofoten tingrett 

Reisetid og veiplaner

I saksframlegget til styret i Domstoladministrasjonen, DA, heter det:

«Etter besøkene ved Lofoten tingrett, Vesterålen tingrett, Trondenes tingrett, Ofoten tingrett, Senja tingrett og Nord-Troms tingrett ser DA at disse rettskretsene må vurderes i sammenheng.

Dette pga. av lange reisetider, men også flere planlagte samferdselsprosjekter som bør få

betydning for endringer i rettskretsene i et langsiktig perspektiv. Det foreligger så vidt mange alternative løsninger at en breiere vurdering av mulighetene og utfordringene er nødvendig, noe som medfører at DA ikke vil utrede alternativer som berører disse domstolene som del av det pågående arbeidet.»

26. januar

Et forslag fra administrasjonen skal legges fram til behandling på styremøte 26. januar. Hvis forslaget blir vedtatt blir det sendt til Justisdepartementet (JD) for politisk behandling.

Hvis JD velger å gå videre med forslaget vil det bli sendt på høring før politisk behandling. I saksframlegg til DAs styre nå i november beskrives blant annet bakgrunn, prosess, kriterier for sammenslåing og rettskretser/rettssogn som foreslår endret.

Artikkeltags