Samdriftskjøkken med stort underskudd

Lofoten Samdriftskjøkken AS hadde ved utgangen av 2019 negativ egenkapital. Styret mener likevel at den økonomiske situasjonen er forsvarlig, og budsjetterer med overskudd i 2020.