- Dagens flyplasser hevder seg godt

Det er ingen klar forskjell på dagens flyplasser og ny storflyplass på Leknes uten kortere vei, mener forsker Svein Bråthen i Møreforsk.