– NEX II er ikke et tilbud å kunne stole på for de reisende

Johnny Storvik fra Kabelvåg er selv vant sjømann, og ble rammet av selskapet Boreal Sjø sin manglende «kundeservice» torsdag.