Så fort kjører vi gjennom tunnelene. Sjekk tallene!

Målinger fra Sørdalstunnelen og Nappstraumtunnelen viser at det kjøres fortere på nattetid, og at enkelte råkjører gjennom tunnelene. Verken UP eller Statens vegvesen vurderer fotobokser.
Publisert