Onsdag skrev Lofotposten om fartsmålingene gjort på E10 i Sørdalstunnelen og i Nappstraumtunnelen. Målingene, som er gjort i perioden 1. januar 2016 til 1. mai 2016, viser at mange holder en langt høyere hastighet i de to tunnelene enn den tillate fartsgrensen på 80 kilometer i timen.

Målingene fra Statens vegvesen viser at gjennomsnittsfarten i begge tunnelene øker på natta, og det speiler også resultatene fra målinger gjort andre steder. – Nappstraumtunnelen og Sørdalstunnelen skiller seg ikke vesentlig ut fra tunneler andre steder i landet. De fleste målinger fra tunneler på riksveier viser at folk kjører fortere på natta og at enkelte kjører langt over fartsgrensen. Det er ikke spesielt hyggelige tall, men vi får dem dessverre overalt, uttalte distriktsleder for UP Geir Martinsen.

Trafikkbestemmelsene er selvsagt til for å følges. Og som UP-lederen påpeker, viser all forskning på alvorlige ulykker at fart og rus, og gjerne en kombinasjon av disse to faktorene, er hovedårsakene til at det går galt. Selv om undersøkelser på landsbasis viser at farten på riksveiene kryper nedover, viser disse målingene at mange har et holdningsproblem når det kommer til fart. Nærmere 23.000 kjøretøy har i perioden kjørt i mer enn 20 kilometer i timen over den tillate fartsgrensen. Mer enn 7000 er målt over 110 km/t, og i underkant av 3000 er målt over 120 km/t. Det viser en manglende respekt for fartsgrensen.

De siste ukene har vi sett at politiet har satt inn ressurser på fartskontroller i Sørdalen, ved Sørdalstunnelen. Det synes vi er veldig bra, og det har gitt resultater. Mange har fått utskrevet forelegg, og det er gjort flere førerkortbeslag. Tirsdag ble en lofoting, som 10. juni i år ble målt i 162 kilometer i timen i Sørdalen, dømt til 22 dager i fengsel. Vedkommende ble også fradømt retten til å kjøre bil i 25 måneder.

Forrige helg skjedde også en alvorlig ulykke inne i Sørdalstunnelen. Det er ikke konkludert om hva som var årsaken til denne ulykken, men Statens vegvesen uttaler at de vil se om det skal settes i verk tiltak sett i sammenheng med ulykken.

Tunneler er vanskelig for UP å gjennomføre kontroller i. Lofotposten mener at fotobokser i de to aktuelle tunnelene er et tiltak som ville hatt god effekt for å få bukt med råkjøringen. Henholdsvis 84 (Sørdalstunnelen) og 160 (Nappstraumtunnelen) ble målt med en fart på over 150 kilometer i timen i de to tunnelene. Selv om noen av disse har vært utrykningskjøringer, er det skremmende å vite at man kan møte disse villmannskjørerne på veiene.

På sommeren er det ekstremt mye trafikk på veiene i Lofoten. Trafikktetthet, og at turister kjører i lave hastigheter på ukjente veier hvor det er mange vakre inntrykk å ta inn, gjør at man må være ekstra oppmerksom for å unngå farlige situasjoner. I dagens avis oppfordrer trafikksikkerhetskoordinator Per Erik Rynning i politiet i Midtre Hålogaland bilistene om å holde hodet kaldt i sommertrafikken. Vi håper alle følger denne. Beregn god tid, hold avstand og vent med forbikjøringer til det er forsvarlig!

Lofotposten mener at fotobokser i de to aktuelle tunnelene er et tiltak som ville hatt god effekt for å få bukt med råkjøringen