Disse tiltakene vurderer Statens vegvesen på E10 i Vågan: - Vi vil øke trafikksikkerheten

En omfattende omlegging av E10 i Kabelvåg er blant tiltakene som nå vurderes videre i arbeidet med Veipakke Lofoten.