Det melder NRK.no.

(NORD24.NO) Det nye flyselskapet FlyViking har lenge planlagt å starte med sine ruteflyginger fra Hammerfest, Tromsø og Bodø den 27. mars. Fra april planlegger de å starte opp en rute også fra Svolvær.

I februar fikk selskapet sin driftstillatelse (AOC) fra Luftfartstilsynet. De manglet likevel en tillatelse til å operere på korte baner – og hadde dermed ikke lov til å fly til Hammerfest eller Svolvær før denne var på plass.

De siste godkjenningene innebærer godkjenning for å lande på kortbanenettet i Norge, samt "steep appropach" - bratt nedstigning. Det betyr at alt er nå klart for flyrute Svolvær - Tromsø.

Svolvær- Tromsø koster 499 kroner en vei
Svolvær- Hammerfest (stopp i Tromsø) koster 749 en vei

Selskapet har nå to fly i sin flypark. Og enda et fly er på vei.