Idedugnad: Morgendagens Gimsøy etter flyplass-nei

Følger opp: Gustav A. Karlsen fra Norsk Landbruksrådgivning, prosjektleder Kjerstin Skaar i Økomelkprosjektet til TINE, Marit A. Larsen i Vågan kommune og Are Johansen i Norsk Landbruksrådgivning følger opp det første møtet 21. mars med åpent møte 20. april. Foto: Knut Johansen

Følger opp: Gustav A. Karlsen fra Norsk Landbruksrådgivning, prosjektleder Kjerstin Skaar i Økomelkprosjektet til TINE, Marit A. Larsen i Vågan kommune og Are Johansen i Norsk Landbruksrådgivning følger opp det første møtet 21. mars med åpent møte 20. april. Foto: Knut Johansen

Artikkelen er over 3 år gammel

Torsdag 20. april er det duket for ny idedugnad på et åpent møte på Vinje, der man har fokus på Gimsøysamfunnets framtid.

DEL

Det er «Tid for ei framtid» etter at Avinor har avklart at Gimsøy ikke skal ha vertskapet for noen stamflyplass for Lofoten og Vesterålen.

Rådgiver Gustav A. Karlsen i Norsk Landbruksrådgivning Nordland på Leknes sier at man til møtet i ungdomshuset på Vinje torsdag den 20. april ber om så hele Gimsøysamfunnet å møte fram og delta.

– Dette er et dagsmøte der vi håper at idemyldringen blir stor, sier han.

– Vi går videre med arbeidet for å utvikle nye ting på Gimsøy i samarbeid med Vågan kommune.

Karlsen sier at Marit A. Larsen i Vågan kommune etter det første møtet har utarbeidet et oppfølgende møte torsdag 20. april, der invitasjon til ressurspersoner, lag og foreninger og næringsdrivende på Gimsøy nå er sendt ut.

Man ber spesielt Gimsøy grende- og prosjektutvalg, Gimsøy Historielag, Gimsøy Jeger- og fiskeforening, UL Viking, Gimsøy Landhandel AS, Lofoten Links og Hov Hestegård møte fram.

Men dette er et åpent møte der alle som vil Gimsøy ei god utvikling, kan komme, ikke minst næringsutøvere og politikere.

Møtet torsdag 20. april er en oppfølging av informasjonsmøtet 21. mars i år der alle landbruksprodusentene på Gimsøy ble inviterte sammen med lokale politikere, og der Harald E. Hansen og Frits Blix-Hansen deltok fra Vågan Høyre.

– Landbruket er en stor og viktig næring på Gimsøy. Her finner vi det mest aktive landbruksområdet i Vågan. Vi har dyktige næringsutøvere der, men Gimsøy står foran store utfordringer. Nå har man muligheten til å være med og bidra i en prosess for å komme opp med nye ideer til fortsatt positiv utvikling både av landbruket og av tilleggsnæringer, sier Gustav A. Karlsen.

Karlsen sier alle produsenter, lag og foreninger, politikere og andre ressurspersoner på Gimsøy best vet hvor skoen trykker, har kunnskap, engasjement og evne til å stå på for ei framtid innen og i tilknytning til landbruket.

Målet for idedugnaden er å få opp gode ideer som kan styrke landbruket og utvikle landbruksrelatert virksomhet, og dermed bidra i utviklingen av et livskraftig lokalsamfunn på Gimsøy.

– Ringvirkning er et metodeverktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling. Gjennom en prosess vil ideer bli testet ut. Målsettinger og forslag til tiltak vil bli formulert. Deretter skrives det ut en rapport som kommunen kan bruke i sitt videre arbeid, skriver Marit A. Larsen i innkallingen til møtet.

Arbeidet blir gjennomført i små grupper.

Fylkesmannen i Nordland ved Alf Thynes og Toril Austvik vil lede prosessen.

Påmelding er satt til 18. april av hensyn til lunsj og sammensetning av gruppene.

Artikkeltags