Det var i august fjor at det ble klart at regjeringa ville utrede en kryssing av Hadsefjorden.

Nå er konseptvalgutredninga som ble bestilt i februar i år i gang, melder Statens vegvesen. Utgangspunktet er se på muligheten for å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen.

Les også: Startskudd for å utrede vei over Hadselfjorden

Sammenheng

– Utredningen skal se hele transportsystemet i sammenhengen og vurdere utviklingsmulighetene i Lofoten og Vesterålen. Både vei, ferge og lufthavnstruktur er tema, i tillegg til andre regionale virkninger, skriver vegvesenet.

Arbeidet skjer i samarbeid med fylkeskommunen som får ansvaret for å realisere en eventuell ny forbindelse.

Et notat på utfordringene for utredningen er underveis og 31. mai blir det dialogmøte på Stokmarknes. Til høsten inviteres det til ideverksted for å sanke innspill til arbeidet. Selve utredningen er ventet å ta rundt ett år.

Nils Petter Rusånes er prosjektleder, han jobbet også med utredning av E10 i Lofoten.

- Bred medvirkning

Til dialogmøtet kommende tirsdag kommer elleve ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. I tillegg deltar rådmenn og representanter for fylkeskommunen, fylkesmannen, regionråd, Kystverket og Avinor.

Det legges vekt på at man ønsker involvering i arbeidet.

– Vi er opptatt av å få en bred medvirkning, der vi involverer kommuner, transportbrukere og andre interessenter. Målet er å få best mulig kunnskapsgrunnlag før vi skal komme med våre faglige anbefalinger til politikerne, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i ei pressemelding torsdag.

– Dette er et tema som opptar mange. Derfor ser jeg fram til å arbeide med en faglig utredning, der vi vurderer alternative løsninger for framtida, sier Naimak videre og understreker også at utredningen vil handle om mye mer enn vei.

– Oppdraget vi har fått går ut på å vurdere forbindelsen over Hadselfjorden i et bredt samfunnsperspektiv, der både luftfart og annen transport inngår, i tillegg til andre regionale virkninger, sier Torbjørn Naimak.

Etter dialogmøtet vil et utfordringsnotat med blant annet forslag til framdriftsplan bli lagt fram, og mandat fra departementet fastsatt. 

Les også: – Tunnel er et premiss, mener transportforsker

Les også: Fylket sier ja til utredning av Hadselfjordtunnel

Les også: – Kravene til tunnel er annerledes