Krever et bedret busstilbud fra Kabelvåg til Svolvær

– Fylkeskommunen har intet busstilbud for pendlerne i Kabelvåg som begynner på jobb i Svolvær kl. 07.00, og det gjelder mange.