Legger om støtten til ladestasjoner for el-biler

Den 3. juni er det slutt på dagens støtteordning til ladestasjoner for elbiler, melder det statlige foretaket Enova SF.