Et samstemt Arbeiderparti i vest mener jubelscenene som ble presentert av riksmediene etter at Erna Solberg på Melbu-besøk stilte seg bak utredningen av en tunnel under Hadselfjorden er feilaktige.

– Vi er veldig skeptiske til hvilke konsekvenser en slik prioritering vil ha, sier Laila Kristiansen, ordførerkandidat i Moskenes Ap.

– Jeg frykter for at dette vil dytte langt viktigere veiprosjekter ned på prioriteringslisten.

Hun nevner eksempler på flaskehalser i vest som Beinveien, hele strekningen mellom Sørvågen og Å, samt Hvalenbrua på Reine.

– Standarden på E10 i Lofoten er ikke en europavei verdig per i dag. Å prioritere penger til en tunnel under Hadselfjorden er helt malplassert, når alle i Lofoten vet at pengene er sårt trengt til veien ellers.

Glemmer helheten

Hans Fredrik Sørdal i Flakstad Ap stiller seg bak uttalelsene til Kristiansen.

– Det er ikke lenger enn et år siden at en flere tonns steinblokk falt rett på veien i Kilan. Det var sekunder fra at menneskeliv gikk tapt. Det er realiteten vi lever under i Lofoten, og å prioritere Hadselfjordtunnel framfor rassikring og bedring av eksisterende veinett er helt feil.

Han presiserer også at størsteparten av gods som fraktes ut av Lofoten går til Lødingen. Og kun en liten andel går med ferge over Hadselfjorden.

– Jeg ser ikke hvordan tunnelen skal gagne Lofoten som helhet.

Totalt sett mener han signalene om ønsket tunnel er starten på en tapping viktige tilbud i vest.

– Både sykehuset og flyplassen står etter en slik bygging i fare. Vi som bor her vet at dersom noen skades på Flakstad og vær og vind står på som verst, vil et tap av sykehuset på Gravdal være livsfarlig.

– Jo lenger vest man bor, jo mindre viktig er man i prioriteringene.

Dårlig start

Remi Solberg, ordførerkandidat i Vestvågøy Ap, følger på sine to partikolleger i Flakstad og Moskenes.

– Veipakke Lofoten og forbedringen av E10 må forbli en førsteprioritet. Det må komme først, sier Solberg.

Han også blir bekymret for hva som egentlig ligger bak et ønske om tunnel under Hadselfjorden.

Han mener særlig det er grunn til bekymring i vest, når man legger til det han mener er Erna Solbergs diffuse uttalelser om sentralisering av sykehus.

– Til tross for at hun kom hit for å åpne valgkampen for Høyre, kan jeg ikke se at dette spiller noe særlig positivt for Høyre i vest.

Vil bygge tunnel under Hadselfjorden