Planlegger elektrisk rutebåt i Reinefjorden

Fylkeskommunen har søkt midler for å anskaffe en elektrisk båt på ruta som går i Reinefjorden i Moskenes.