Flertallspartiene på fylkestinget dropper å kutte daglig, helårlig hurtigbåt til Lofoten.

 Det ble klart på en pressekonferanse i Svolvær på første dag av fylkestinget.

– Det er viktig for oss å bli ferdige med saken nå, sa Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Ap.

Det mye omstridte samferdselskartet skal endelig vedtas av fylkestinget på onsdag, men allerede nå er det klart at flertallet ikke går for de varslete kuttene fra Fylkesrådet som ville gitt kun en avgang til Lofoten fra Bodø fredag med retur søndag i vinterhalvåret oktober - april.

Helårlig hurtigbåttilbud

– Det er naturlig når vi står her i Svolvær å starte med å si at vi kjører NEX 2 til Svolvær på helårsbasis, sa Bjørnar Skjæran før Kurt Jenssen i Sp tok ordet.

– Vi har lyttet til Lofoten og Skrova og hva de har sagt om NEX 2, sa Jenssen som la vekt på det store lokale engasjementet og protestene fra Svolvær og Skrova i saken.

– Det har vært stilt massive krav fra Skrova. Vi ble møtt på en fin måte da vi kom dit. Vi ønsker det skal kjøres som i dag mellom Svolvær og Bodø, sa Jenssen i pressekonferansen.

Forslaget som altså nå ligger an til å bli vedtatt senere denne uka sier foruten at det skal være et helårstilbud Svolvær–Bodø–Svolvær med hurtigbåt etableres det også en tur midt på dagen Bodø–Skutvik–Bodø i korrespondanse med skutvikferga over til Svolvær om sommeren.

Det skal også gis et lørdagstilbud med hurtigbåten til Lofoten, men da kun tre måneder om sommeren. Det bebudes dessuten også en økning i hurtigbåttakstene.

– Takstene til Skrova og Svolvær fastsettes etter utkjørt distanse, heter i det i saken.

Bjørnar Skjæran sier til Lofotposten at tilbudet nesten blir som i dag til og fra Lofoten.

– Det blir ikke lørdagstur og det vil bli en prisøkning, sier han om posisjonens forslag.

Men det blir daglig hurtigbåt til Lofoten?

– Det blir daglig hurtigbåt. Prisen Lofoten må betale er at billettprisen vil øke og så vil båten gå noe tidligere enn i dag for at de andre behovene langs ruta skal dekke. For å beholde helårstilbudet må man være smidig, sier Skjæran.

Lofoten kom med mye kritikk også på uhensiktsmessige rutetider med sen ankomst Bodø. Hvordan blir dette nå?

– Avgang fra Svolvær vil være om morgenen, noe tidligere enn i dag. Båten ankommer Svolvær på kvelden og overnatter her, sier Skjæran.

Sommertilbudet via Skutvik vil gå noe etter at båten kommer til Bodø om morgenen, opplyser Ap-lederen.

– De har hengt på meg

– Du sier dere har hørt på innspillene, men dette har vært en lang prosess. Kunne dere ikke ha avklart det før, dette er ikke ukjent materiale for dere?

– Jeg synes ikke dette var ufornuftig av fylkesrådet. Reiseliv er ei sterk næring som sysselsetter mange. Så har responsen vært her at selv om man så verdien av det vil man heller ha helårstrafikken, sier Skjæran og mener man nå har fått det hele til å gå økonomisk sammen.

– Vi har lyttet til våre folk. Arbeiderpartiet i Lofoten har hengt på meg og kommunene har også vært veldig tydelige.

Dere sier fortsatt at det er usikkerhet rundt innsparingene til fylket i denne saken?

– Det er alltid usikkerhet rundt det vi gjør, det er gjort best mulig beregninger. Omprioriteringene vi gjør er innenfor den samme ramma, sier Bjørnar Skjæran.

De fire flertallspartiene på fylket viser også til at reduksjonene i overføringer fra staten på 261 millioner kroner står ved lag.

– Dessuten vet vi ikke hva regjeringens signaliserte reduksjoner for statsbudsjettet for 2018 innebærer, heter det i ei pressemelding.

– Vår oppgave er å skape gode løsninger for samferdsel i Nordland med dette bakteppet.

Fornøyd

Administrerende direktør Line Ellingsen hos Ellingsen Seafood i Skrova jubler over utfallet på fylkestinget i dag.

– Vi er kjempeglade og veldig fornøyde! Så får vi håpe og tro at dette blir langsiktig slik at vi slipper å mobilisere igjen, sier hun og konstaterer at man i hovedsak får et likt tilbud som i dag.

Tidligere i dag holdt opposisjonen med Fremskrittspartiet og Høyre i spissen pressekonferanse hvor de gikk knallhardt ut mot forslaget som ligger på bordet.

Les bakgrunn om saken på lofotposten.no/hurtigbåt