Utgangspunktet var at fylkesrådet ville lage nytt samferdselskart der man ønsket å redusere kostnadsnivået for båt og ferge. Og beveggrunnen var å demme opp for framtidige kutt i overføringene fra staten som over tre år ville beløpe seg til 284 millioner kroner.

Høsten 2014 var det stor usikkerhet rundt de nye kostnadsnøklene for båt og ferge. Regjeringen, den blåblå, ble kraftig kritisert for hvordan reduksjonene ville slå negativt ut i et nytt inntektssystem.

Regjeringen snudde, og departementet sa i en kommuneproposisjon i mai 2015 at nøkkelen skulle vurderes på nytt av ekstern ekspertise. Med andre ord tonet Erna Solberg & co. flagg. Hun erkjente feil, og ryddet uklarhetene som det Ap-styrte fylkesrådet i Nordland hadde, av veien – iallfall i stor grad.

Men denne erkjennelsen hoppet fylkesrådet bukk over. Det er i hvert fall ingen signaler som tyder på at noen av medlemmene leste "kommuneproppen" fra mai-15. I stedet brukte man sin kapasitet til å utvikle nytt samferdselskart. Gjennom særlig Lofotposten klarte fylkesrådet gjennom sin arbeidsrytme og sine intensjoner å skape stor frykt hos lokalbefolkningen. Strekningen Bodø-Svolvær skulle reduseres til Bodø-Helnessund, mens Bodø-Sandnessjøen skulle kortes inn til å gjelde strekningen Bodø-Ørnes.

Alt for å spare penger, og kutt som satte sinnene i kok i vårt langstrakte fylke. Det som fylkesrådet og deres innleide regnemestre i farten glemte, var at en redusert transportlengde ville føre til reduserte overføringer fra staten. Det i seg selv er en nærmest utrolig glipp. Den er i hvert fall utilgivelig.

Fylket ville i sin iver føre bevis for at det faktisk var mulig å redusere dagens kostnadsnivå for båt og ferge. En livsfarlig strategi, spør du meg.

John-Arne Storhaug, journalist

Fylket ville i sin iver føre bevis for at det faktisk var mulig å redusere dagens kostnadsnivå for båt og ferge. En livsfarlig strategi, spør du meg. I et fylke hvor vi er kjente for å argumentere og sloss for tilfredsstillende transportløsninger, med ditto støtte til stadig økende eksport og verdiskapning av våre kjerneprodukter, var vi vitne til politikere og administrasjon som dro motsatt lei.

Jeg nekter å tro at det er dette som Tomas Nordvoll og de øvrige egentlig mener. Men de har surret seg inn i et nøste som er vanskelig å komme ut av. Det må utvilsomt svi smertelig når KS sier at en foreslått redusert nettoutgift til hurtigbåt på 115 millioner kroner, vil føre til 108 millioner i reduserte overføringer. Med andre ord sitter man igjen med en skarve innsparing på 7 millioner. Til alt overmål inkluderer ikke beregningen utgifter til eventuelle kompenserende tiltak som ekstra buss og ferge.

Dette er realitetene i en sak som blir mer og mer alvorlig for det sittende fylkesrådet. Under fylkestinget i Mo i Rana har kritikken vært hard fra opposisjonen. «Dårlig håndverk», «grenser til mistillit» og «mangelfull informasjon overfor fylkestinget» har gått igjen i den flengende kritikken. Det er sannsynlig at kontrollutvalget, med Høyres Daniel Bjarmann-Simonsen i spissen, innkaller til høring fordi håndteringen av saken må vurderes nærmere.

Med dagens sammensetning av fylkestinget, er det nærliggende å tro at rådet får en kraftig smekk på fingrene. Men vi kan også oppleve at ei boble sprekker i vårt politiske liv.

Les mer om temaet:
Vil ha høring i båtrutesaken

Over 100 sparte millioner forsvant da fylkesrådet grunnstøtte

– Båtrutene blir ikke som før

– Ap bør skiftes ut av fylkesrådet

Båt- og fergeruter fortsetter inntil videre

Hun er glad kuttene i båtruter er lagt på is

Hevder kutt av båtruter ikke gir økonomisk gevinst

Samferdselsråden om fergekuttene: - Jeg kan garantere at det blir endringer i forslagene som ligger på bordet

Kuttforslagene i Lofoten vil føre til sterkere orientering mot nord

– Er det OK å sende 6-åringer over Hølla?

Den langstrakte kystfylket Nordland har andre behov til samferdsel enn andre fylker

Gir strykkarakter for arbeidet med det nye samferdselskartet

– Jeg undrer over hvorfor kuttutvalget sier nei til et samband som har økt med 44 prosent på fire år.

Bent Eriksen advarer fylket i fergesaken

– Dette må stoppes, umiddelbart

Forslag til ny ferge- og hurtigbåtstruktur: Nex barberes, fergetilbud legges ned, og sommerfergen Svolvær-Skutvik forsvinner