Staten har tildelt alle Fot-rutene i Nord-Norge til Widerøe`s Flyveselskap AS. 

– Nord–Norge er på grunn av lange avstander en landsdel som er spesielt avhengig av luftfart. Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Nord-Norge sikrer regjeringen et godt og markedstilpasset flytilbud i disse regionene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

– I tillegg skjerpes sikkerheten i nord, med hensyn til at Samferdselsdepartementet har satt krav til trykkabin på fire av rutene hvor man tidligere ikke har satt krav til dette, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet utlyste nytt anbud på de regionale rutene i nord i sommer, med oppstart 1. april 2017.

Tre flyselskaper leverte tilbud til Samferdselsdepartementet innen tilbudsfristens utløp 22. august 2016. De tre selskapene var:

FlyViking AS

Danish Air Transport AS (DAT)

Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe)

Leknes – Svolvær

Tilbudet fra FlyViking AS, som la inn bud på ruteområde 1 og 2, samt på ruteområde 6 – 8, er avvist.

6. Svolvær-Bodø

7. Leknes – Bodø

8. Røst – Bodø

Dette skyldes at selskapet ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet. Samferdselsdepartementet plikter derfor å avvise alle deler av tilbudet fra FlyViking AS.

 

AT og Widerøe la begge inn tilbud på ruteområdene på ruteområde. I tilbudet fra DAT er det fastsatt et høyere krav til kompensasjon fra staten for å drifte ruteområdene enn Widerøes tilbud. I henhold til konkurransegrunnlaget skal kontrakten som hovedregel tildeles det tilbudet som har det laveste kompensasjonskravet for hele kontraktsperioden fra 1. april 2017 – 31. mars 2022. Samferdselsdepartementet tildeler derfor ruteområde 3 – 5 til Widerøe.