Prosjektleder hos Statens Vegvesen, Jann Eliassen, opplyser at den offisielle åpningen blir markert i Akkarvika.
- Og alle som vil er invitert! Det blir en liten åpningsseanse inni et av rasoverbyggene, som en slags markering av at prosjektet endelig er ferdig og at veien er åpen, sier han.
- Trafikken har egentlig gått gjennom rasoverbyggene og området ganske lenge. Dette blir mest som ei markering av at veien endelig er trygg og sikker for trafikanter. Anleggsarbeidene som har vært til hindring for trafikantene er allerede åpen, legger han til.

Det eneste som gjenstår, som en siste hånd på verket, er slitelaget. Et toppdekke med asfalt, som skal legges til sommeren.
- Det er utrolig artig å endelig være i mål. Den gjengen som har stått på der ute og jobbet på prosjektet har gjort en imponerende jobb! Og det aller mest positive er at hele arbeidet har foregått helt uten alvorlige ulykker. Kanskje like viktig er det at de lokale trafikantene har vært veldig tålmodige med oss, for det har tross alt vært en del heft og stopp, særlig i sommermånedene. Da er det nok en god del folk som har blitt litt irritert over å ha måtte vente, men det har gått greit, sier Eliassen.
- Vi inviterer alle som ønsker å delta på markeringa, med litt enkel underholdning og kaffeservering den 5. desember, legger han til.
" Det er utrolig artig å endelig være i mål. Den gjengen som har stått på der ute og jobbet på prosjektet har gjort en imponerende jobb!

Målet med rassikringen

Det er 4,5 kilometer vei skal  er rassikret

I prosjektet i  , brede grøfter og voller samt en tunnel på vel 1,4 kilometer på delstrekningen Akkarvikodden-Hamnøy (gjennom Hamnøyfjellet).

I tillegg til rassikring vil prosjektet gi en viss standardheving og forbedring av trafikksikkerheten.

I et tidligere prosjekt ble Fjøsdalen tunnel ferdigstilt mellom Fjøsdaøen og Solbjørnneset

Dette prosjektet ble oppstartet i 2011 og blir avsluttet i 2015 med asfaltering til sommeren.

Prislappen ble tilslutt 840 millioner kroner.

E10 i Vestlofoten er sterkt rasutsatt med snøskred og steinsprang.

Hensikten med reguleringsplanen var å bedre sikkerheten mht. rasfare, fremkommelighet og

trafikksikkerhet på strekningen.

I Hamnøyfjellet ble det bygget en lang tunnel, 1350 m. Det åpner for at eksisterende vei kan tjene som gang- og sykkelvei på denne strekningen om sommeren.

Planen er primært et rassikringsprosjekt, men den inneholder også tiltak for å bedre trafikksikkerheten på strekningen. I tillegg legges det opp til en viss standardheving.

Planområdet går fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i Moskenes kommune, en

strekning på vel 4 km.

På strekningen etableres 783 meter med rasoverbygg som fordeler seg over 4 bygg, en tunnel

på 1350 meter og 425 meter fanggrøfter.

I tillegg skal det være ei bru på 55 meter ved tunnelportalen på Hamnøysiden.